Неуспешен опит за приемането на бюджета в община Средец. Изненадващо нито кметът инж. Иван Жабов, нито по-голямата част от съветниците се появиха за редовното заседание на местния парламент.

Оказа се, че в деловодството на Общинския съвет не е постъпвала молба или уведомление за отлагане на сесията.

Кметът е в сградата, но също не дойде, за да представи бюджета на Общината пред съветниците.

Председателят на ОБС Динко Цъцаров беше принуден да отложи с час заседанието. Очаквайте подробности!