Община Несебър ще изгражда велоалея от местността Чолакова чешма край село Кошарица до курорта Слънчев бряг-запад. За целта вече е обявена обществена поръчка на стойност 800 хил. лв. без ДДС, като финансирането е от общинския бюджет. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Трасето на велоалеята е ситуирано вдясно от пътя по посока Чолакова чешма – Слънчев бряг, като в голямата си част минава по границите на прилежащите имоти към бившите земеделски пътища с променено предназначение за транспортна инфраструктура. По този начин се осигурява достъп до прилежащите урбанизирани и земеделски имоти, а също необходимите габарити за бъдеща реконструкция на пътя до типово пътно платно Г-9.

При съществуващите водостоци трасето на велоалеята се измества от границите на поземлените имоти и преминава успоредно на съоръженията върху конзоли, които са предмет на отделен проект след обследване на съоръженията и настилката върху тях.

За целта на проекта се налага изместване на трасето на четвъртокласния път между с. Кошарица и Слънчев бряг поради невъзможност за ситуиране на велоалеята от южната страна и осигуряване на минимален радиус на пътното платно при новоизградения Мост 1.

Оферти за участие в поръчката се получават до 12 март тази година.

В местността Чолакова чешма се намира голяма вилна зона. Целта на проекта за велоалеята очевидно е да осигури по-лесен достъп от притежателите на имоти в местността до Слънчев бряг.

Снимка: Google maps