Бургаският обществен посредник Тодор Стамболиев открива процедура по избор на младежки ученически омбудсман на територията на общината. Това съобщи самият той. В конкурсната процедура могат да участват всички ученици от 9 до 12 клас, отговарящи на условията, посочени в Регламента за изпълнение на процедурата по избор.

Сред основните изисквания за кандидатите са да имат успех над „Много добър“ 5.00 за предходния учебен срок; да притежават високи морални качества; да нямат наложени наказания. Младежите трябва да представят и списък с имената и подписите на минимум 20 свои симпатизанти - ученици и/или учители (не родители и/или др. роднини). Необходими са и най-малко 2 писмени препоръки от учители, като едната задължително е от класния ръководител.

Инициативата на Стамболиев е съобразена с ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа (10-та сесия - 21 май 2003 г.). На територията на България вече има избрани такива младежки омбудсмани в два от големите градове на страната и има изключително положителни отзиви за дейността им.

Тодор Стамболиев е изпратил Обявление за стартиране на инициативата до всички училища на територията на общината, в които има прогимназиални класове, както и до ученическите съвети в тези училища. Крайният срок на подаване на документи за участие е 28 февруари 2020 г. до 16.00 часа.