Един много ентусиазиран екип от трима учители – Андреяна Стоянова, Милена Андонова и Нели Кацарска и петима ученици – Александра Джермова, Стела Будакова от X клас, Лазар Василев, Станимир Димов и Стелиен Стамов от IX клас от ПГЧЕ “Васил Левски“-Бургас посети училището-домакин по Национална програма „Иновации в действие“ - ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, Правец. ПГЧЕ „Васил Левски” е иновативно училище от 2019 година. Основна цел на програмата е да се осъществи обмен на иновативни училищни практики и да се повиши качеството на образователния процес.

След топлото посрещане от директора на езиковата гимназия в Правец, г-жа Щерионова, екипът на Руската гимназия взе участие в информационна среща за запознаване с иновацията на домакините. На срещата бяха представени и кратки филмчета и презентации за училището и град Правец, изработени от ученици, разказа пред Грамофона нюз Милена Андонова.

Акцент в иновационния модел на училището е развитието на речевите и комуникационните умения на учениците. Започвайки от осми клас, децата се стимулират да развиват презентационни умения, като любим подход за това е „разиграване на ситуация по зададен казус“, по-големите възпитаници придобиват умения в областта на творческото писане, създаване на късометражни филми, буктрейлъри, делова кореспонденция, умения за презентиране, съставяне на документация при кандидатстване в университет и други. Не на последно място е проекто-базираното обучение и CLIL (Eзиково интегрирано обучение).

С голям интерес бургаското училище присъства на интегриран урок по английски език и история на тема “Един ден от живота на Луи IV“. Деветокласниците имаха няколко задачи: работа в малки групи - да подберат подходящ текст към комикси по темата, задачи за творческо съчинение, създаване на общ сюжет за кратък разказ и други.

Голямото междучасие бургазлии бяха изненадани от учениците, изучаващи немски, които се бяха маскирали за традиционния немски празник Fashing.

Най-атрактивната част от посещението на ПГЧЕ „Васил Левски” бе да наблюдават работата на клуба на г-жа Стефка Атанасова, в който върви подготовката на участниците в BEST (Bulgarian English Speech Tournament). Основната цел на Фондация BEST, организатор на турнира, е припозната от педагогическата колегия на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, Правец и става цел на тяхната иновация.

Фондация BEST предоставя възможност на изучаващите английски език ученици да се съберат в езиково-интегрираща и интелектуална общност, в която има стремеж към личностно израстване чрез реч и дебат на английски език, към критично мислене, творческо изразяване, подобряване на езиковите умения, придобиване на увереност, развитие на лидерски потенциал и принадлежност към по-широка глобална общност.

„Имахме удоволствието да чуем състезтелите в категориите „Авторска реч“, „Проза” и „Дуо” и да им пожелаем успех на предстоящото състезание. Кариерно ориентиране, дискусионни срещи с интересни личности, добри професионалисти и успели хора се осъществяват в модерно обзаведено колаборативно пространство “Кабинет на лидерите“, създаден и поддържащ се с помощта на бивши възпитаници. Проектът „Вдъхнови (се)!“ чрез множество разнообразни дейности и обучения, насочени към развиване на уменията на 21 век, наистина вдъхновява възпитаниците на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, Правец”, разказа още Милена Андонова.

Вдъхновени са и учителите, на срещата с които чухме и видяхме какво са научили и какво ще приложат в практиката си от обучителните курсове по Еразъм+.

Изнесени бяха презентации, илюстриращи дейността на училището, както в урочната, така и в извънурочната работа, в т.ч. и по национални и международни програми и проекти. От ПГЧЕ „Васил Левски” също споделили добри практики и разказали за тяхната иновация.

„Посещението постави началото на нови приятелства и планове за съвместни образователни събития.  Като добавена стойност към нашето пътувне беше кратката, но много съдържателна културно-образователна програма в Правец и София. Посетихме Къщата-музей на Тодор Живков в Правец. А в София - Църквата „Света Неделя“, Руската църква и Храм-паметник „Александър Невски“ и с голям интерес разгледахме изложбата „Думи, образи, места“, посветена на 140 години от обявяването на София за столица в Софийска градска художествена галерия”, допълни педагогът от Руската гимназия в Бургас.