420 хил лева би струвало провеждането на референдума за качеството на въздуха в Бургас. Това става ясно от отговор на местната администрация на запитване на общинския съветник Георги Дракалиев.

11 съветника поискаха пряко допитване за състоянието на въздуха. Предложението не получи подкрепа в постоянните комисии към местния парламент, но влиза в дневния ред за предстоящата сесия.

Според справката на общинската администрация най-голямата сума трябва да се отдели за възнагражденията на членовете на секционните комисии. За община Бургас те са 338.

60 хил лева ще струва отпечатването на бюлетините, а следващото най-голямо перо са разходите за различни консумативи – 47 хил лева. Охраната на изборния процес и транспортът са по 15 хил лева.