От 13 януари насам Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) извършва засилени ежедневни проверки на язовир Мандра, съобщиха от там. Инспекторите правят едновременни проверки и наблюдения както от брега, така и във водите на язовира.

Проверени са десетки любители риболовци. На част от тях са съставени актове за риболов без билет, за използване на забранените риболовни уреди – тип „парашут“, както и за риболов чрез косене (търмъчене).

Две от лицата са избягали, изоставяйки уредите, послужили за извършване на нарушение от тяхна страна. Риболовните уреди са иззети с констативен протокол срещу неизвестен извършител.

По време на мащабната акция с актове са отнети няколко въдици с машинки, тройни куки и уреди тип „парашут“. От водите на язовира са извадени и иззети от работно положение близо 4000 метра бракониерски мрежи.

Дарена е 150 кг сребриста каракуда, а около 50 кг риба е върната обратно във водата.

ИАРА напомня, че в разпоредбите на чл. 24, ал. 1 от Закона за рибарство и аквакултури ясно е описано, че „Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни да използват неповече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуствените водни обекти..“, в чл. 35 са описани уредите, средствата и приспособленията, които са забранени за използване при извършване на стопански или любителски риболов, като в това число влиза и риболовен уред – тип „парашут“, а забраната за търмъчене (косене) е описана в чл. 37 от Закона за рибарство и аквакултури.

Към момента инспекторите продължават да извършват проверки по брега и във водите на язовира. А гражданите, които забележат извършване на нарушение, могат да сигнализират на тел. 112.

Снимки: ИАРА