Административният съд в Бургас излезе с решение по казуса с улицата до т.нар. летен сарай в Отманли. Засега пътят остава публична общинска собственост, но в същото време Общината има право да сключи договори с фирмите „Стрейтлайн“ и „Хермес Солар“ за прехвърлянето на пътя. Улицата придоби доста голяма популярност, а нейният статут беше тема за обсъждане в две заседания на местния парламент.

През април миналата година съветниците позволиха на Общината да направи заменки, като получи частни терени за свои, сред които попада и прочутата улица. Това решение беше в четири стъпки.

Първо беше одобрен нов Подробен устройствен план и план за застрояване. След това съветниците одобриха предварителните договори с двете фирми, обяви за частна общинска собственост публичните терени и след това разреши на базата на тези решения да се сключат и окончателните договори за замяна на терените в Отманли.

След доста шумни скандали, през юли Общинският съвет отново разгледа казуса. Този път местния парламент се събра, за да отмени решението си от април. Това не се хареса на „Стрейтлайн“ и „Хермес Солар“, които обжалват решението в съда. Всъщност фирмите оспорват само частта, с която са отменени решенията за преобразуването на терените от публични в частна общинска собственост.

Това обаче е отхвърлено от съда и на практика улицата остава публична общинска собственост. Т.е. тя е за общо ползване и не може да бъде продавана или заменяна. В същото време съдът отхвърля и решението на Общинския съвет от юли, с което съветниците сами са отменили четвъртата част от докладната – тази, с която са одобрени предварителните договори и се позволява на Общината при одобрен ПУП да сключи и окончателни договори с фирмите.

Какви са правните последици от това решение? Според юриста на Община Бургас Златина Георгиева, никакви. „С това решение не се променя фактическото положение към момента. Съдът не дава такова разрешение“, коментира Георгиева и обяснява, че решението за оттеглянето на Подробния устройствен план не е отменено.

Т.е. в момента ПУП-ът на чиято база могат да се сключват договори реално не съществува. „Разбира се, има висящо дело по отношение на приемането на подробния план, с което то се оспорва“, допълни Георгиева.  За нея това решение ще има единствено принос за развитието на правото, но не може да промени ситуацията с улицата на този етап. Самото решение на бургаските съдии може да се обжалва и пред Върховния административен съд.