От години живеем във времена, в които дигиталните технологии са неизменна част от деня и живота ни. Благодарение на тях и ние, и децата ни успяваме да бъдем по-креативни и иновативни.

Специалността „Графичен дизайн“ навлиза все повече и е предпочитана сред младите хора. Тя е насочена към онези, които имат подчертан интерес към съвременните форми на визуалните изкуства и притежават художествен опит.

За трета поредна учебна година бургаското средно училище „Константин Петканов“ е с утвърден държавен план-прием след завършен 7-ми клас по специалността. Приемът е само 26 ученици (1 паралелка). Завършилите специалността ще придобият професия „Графичен дизайнер“ от професионално направление „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“.

Повече за специалността и защо училището избра да дава възможност за красиво усъвършенстване на подрастващите, разказва за Грамофона нюз екипът на СУ „Константин Петканов“ Даринка Иванова.

Защо училището реши да се развива в тази посока?

СУ „Константин Петканов“ вече има традиции в областта на изобразителните изкуства, както и в областта на дигиталните науки. Директорът Даринка Колева повече от 20 години е откривала и обучавала детски таланти, които с много труд и желание са постигали високо национално и международно ниво. За цялостната ѝ дейност е удостоена с почетното звание „Неофит Рилски“.

За удобството на децата училището е създало необходимата физическа среда за провеждане на часовете – две нови просторни и светли ателиета, оборудвани с всичко необходимо за провеждане на качествено обучение. Включително с техника – лаптопи, графични таблети, 3D  принтер, специализиран софтуер.

Уроци с професионалисти…

Специализираните часове се провеждат от преподавателя с богат опит Севдалина Проданова. Немалко нейни възпитаници са реализирани художници, архитекти, дизайнери. Г-жа Проданова е творец-художник, доказан не само с участие в изложби (общи и самостоятелни), но и е носител на национални и международни награди в областта на графиката на престижни конкурси.

Като отличен специалист, тя е изградила своя методика и програма, по която да обучава младите дизайнери. За по-доброто обучение на учениците, са включени още часове за допълнителна подготовка.

„Разработена е програма, за която е почерпен опит и е взаимствана тематика от художествените гимназии  със сходна специалност. Паралелката се дели на две групи и се работи индивидуално с всеки ученик. Така още от 8-ми клас учениците ни имат по четири часа специална подготовка, включваща рисуване, графични техники, изобразително изкуство и други“, казва директор Иванова.

Часовете по изкуства…

Обучението на учениците е едносменно – само първа смяна, като учебните занятия започват от 8:00 часа. Часовете по изкуства са изнесени в блок от 4 часа в следобеден режим, което позволява спокойна и качествена работа и обучение.

От 8-ми клас учениците изучават интензивно английски език (18 часа седмично), а като втори чужд език – руски. Предвидено е обучение от специалисти от практиката, срещи с тях, а в последните класове – провеждане на практика на място във фирмите.

Професионално обучение в един от най-бързо развиващите се бургаски комплекси Меден рудник…

Училището се намира в най-големия бургаския комплекс „Меден рудник”. Зона Б, където е разположена страхотната учебна база, е удобна дестинация за пътуване. До „Константин Петканов“ може да се стигне от всяка точна на Бургас. В последните години иновативно школо доказа, че качествено обучение може да се постигне с желание, професионализъм и много труд.

Успешна квалификация…

Завършилите успешно професионалната си подготовка придобиват трета степен на професионална квалификация. По свое желание могат да получат Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.