Инж. Мариян Костадинов е новият директор на Регионалната дирекция по горите в Бургас, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. Инж. Костадинов поема поста временно, до провеждането на конкурс за титуляр.

Той заменя инж. Станимир Божанов, който оглави РДГ – Бургас през 2017 год. след изненадващото уволнение на тогавашния началник инж. Венелин Радков. Божанов остава в дирекцията камо заместник-директор.

Инж. Мариян Костадинов е завършил Лесотехническия университет – София, специалност „Горско стопанство“. Завършил е и магистратура в Стопанската академия „Димитър Ценов“ Свищов, специалност Маркетинг.

Започва трудовия си стаж като лесничей в Държавно лесничейство – Царево, където по-късно е назначен за заместник-директор, а впоследствие за директор. Работил е като заместник - директор на Държавно ловно стопанство – Ропотамо и Държавно горско стопанство - Малко Търново.