През последните няколко месеца са зачестили проверките от горски инспектори през нощта. Това съобщи за Грамофона нюз шефът на Регионална инспекция по горите – Бургас инж. Станимир Божанов. „За да не допускаме бракониерски набези в района, извършваме съвместни проверки с горски инспектори от съседни регионални дирекции. Всеки месец заедно със служители от бургаската полиция провеждаме и акции в районите с висока концентрация на нарушения”, обясни Божанов.

За първите шест месеца от годината експертите в дирекцията са съставили 220 акта за установяване на административни нарушения. 4 от тях са по Закона за лова и опазване на дивеча, 36 по Закона за рибарството и 180 по Закона за горите.

 „Най-често срещаните нарушения са съхранение и транспортиране на дървесина, която е немаркирана и без превозен билет. Имаме случай на товарно превозно средство, транспортиращо дървесина, без да има изградено устройство за позициониране и проследяване на движението му – GPS устройство.  

Липсва и система за постоянно видеонаблюдение и неосигурен непрекъснат запис на обектите за складиране, преработка и търговия с дървесина и недървесни горски продукти”, обясни още инж. Божанов.

Той допълни, че във входа на проверките са задържани 130 пр. м3 дърва за огрев, 50 кг. недървесни горски продукти – липа, 7 моторни превозни средства, 14 коня, 15 каруци, 3  моторни триони, 3 лодки, 7 мрежи с обща дължина 140 м.