Два проекта, съответно от ПГСАГ „Кольо Фичето“ и от университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, ще получат финасиране от фондация „Кроношпан“, която за трета поредна година даде възможност на иноватори ученици и студенти да се включат със свои разработки в международния конкурс “skill.ED” 2023.

В поредното издание на конкурса участваха общо 21 проекта на училищата и университетите от цялата страна.

Всички участници изразиха своите концепции за подобряване на образователния процес в училището или в университета, от чието име участват.

Отличеният проект на ПГСАГ „Кольо Фичето“ е “„Надграждане на строителната лаборатория – начин за разширяване на обхвата на механичните свойства на материалите и лабораторните тестове“. Важна подробност е това, че оборудването на съществуващата училищна лаборатория беше осигурено чрез победата в предходно издание на конкурса, доказателство, че доброто партньорство между учебното заведение и Фондация „Кроношпан“ е устойчиво и продължава във времето.

На свой ред университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва с проект “Влияние на добавките към био горивата върху характеристиките на двигателя с вътрешно горене“. Разработката е отговор на търсенето на решение от транспортния сектор на проблема с намаляване на разхода на гориво и количеството и токсичността на отработените газове. Бургаските иноватори защитават тезата, че това може да се постигне чрез използване на модерни усъвършенствани горивни системи и алтернативни горива. Целта, която са си поставили чрез своя проект, е да се изработи количествена оценка на промяната в експлоатационните характеристики на двигател с вътрешно горене, използващ горивни смеси с био гориво и други горивни добавки. Това ще стане възможно чрез създаване на лаборатория за изпитване на двигатели с вътрешно горене.

Двата проекта ще получат от Фондация „Кроношпан“ общо 20 000 евро, за своята реализация и постигане на основните цели на инициативата, а именно подкрепа и подобряване на качеството на общото, професионално и техническо образование.

Фондация „Кроношпан“ насърчава високите постижения и достъпа на всеки до образование и социално приобщаване. В този момент, когато образованието и децата се нуждаят, може би повече от всякога, от специално внимание от наша страна, Фондация „Кроношпан“ остава ангажирана с техните непосредствени нужди, защото подадената ръка е още по-ценна, когато идва точно когато е най-необходима.