Нова регулация на кръстовище обърква пешеходците и създава рискови ситуации. Става въпрос за заличената вече пешеходна пътека, която се намира на ул. „Константин Фотинов“, до входа на Пристанище Бургас. Пътеката беше премахната преди месеци. Тогава бяха демонтирани и светофарите за пешеходци, а преди няколко дни там са монтирани и предпазни парапети, които би трябвало да спират хората.

В момента, за да пресече улицата човек трябва да направи кръг и да изчака 5 светофара или да отиде до съседното кръстовище и да премине от там. „Не е правилно регулирано“, призна председателят на Комисията по обществен ред към местния парламент Ивайло Вагенщайн.

Според председателя на Общинския съвет Костантин Луков организацията на движение трябва да бъде удобна и за пешеходци, и за превозни средства. Той обаче не се ангажира със становище преди да се запознае с мотивите, довели до промяната. Колегата им Радослав Петков е на мнение, че е абсолютно противоречие да се забрани преминаването на това място.

Причината за заличаването на пешеходната пътека е бързата автобусна линия. На метри от кръстовището е спирката на Автогара Юг. До сега автобусите бяха принудени да изчакват два светофара, с промяната вече чакат само на един, обясни шефът на Комисията по безопасност на движението към Община Бургас Иван Гюлев.

Той се ангажира да бъде направена повторна проверка на кръстовището и да се предприемат нови мерки за неговото обезопасяване. Въпросът на повечето бургазлии обаче е, защо трябваше да се маха пешеходна пътека, която регулира по безопасен начин движението на хората и да се създават изкуствено рискови ситуации.