В малката красива сграда е отгледал децата си един талантлив българин, роден във Варна, поканен специално да живее безгрижно и да работи с огромен бюджет в София, но избрал Бургас за своя град. Това е Георги Духтев – ландшафтният архитект на Приморския парк в морския град. Тази година се навършват 110 години, откакто той е създал местната Морска градина.

Под ръководството на Духтев е определен теренът за Приморска градска градина в Бургас, който е залесен и оформен с алеи. През 1912 г. на мястото са посадени  едноразмерни широколистни и вечнозелени дървета, декоративни храсти, оформени са първите цветни фигури.

Паркът е напълно завършен през 1924 г., а за обогатяване на растителността е доставен залесителен материал от Унгария, Цариград, Италия, Франция, Сирия и Ливан.

Като млад ландшафтен архитект Георги Духтев завършва образованието си във Виена. Той е поканен да поеме грижата за градините на царския Евксиноград, но избира Бургас и едно по-несигурно, но романтично бъдеще, за да очертае първоначалните граници и алеи на Приморския парк, да засади и отгледа първите растения в неговата богата колекция. И до днес това е най-любимото и разпознаваемо място в Бургас.