Решението взеха днес единодушно общинските съветници на 15-то редовно заседание на местния парламент

Осем училища в община Руен ще получат допълнително финансиране до края на годината. Общата сума за учебните заведения е в размер на 58 313 лева. Решението взеха днес единодушно общинските съветници на 15-то редовно заседание на местния парламент.

Мярката се налага заради маломерни и слети паралелки, а средствата ще се осигурят от резерва за непредвидени и неотложни разходи, стана ясно по време на сесията.

Дофинансиране с над 4 000 лева ще получат основните училища „Д-р Петър Берон” в село Разбойна и „Н. Вапцаров” в село Планиница.

По 13 831 лева ще получат основните училища „Христо Ботев”в село Череша и „Йордан Йовков” в село Скалак. В основно училище „Иван Вазов” в село Струя увеличението на средствата е със над 11 000 лева.

Със над 6 000 лева са повече средствата за „Ал. Константинов” в село Добромир и с над 1800 лева за начално училище „Д-р Петър Берон” в село Ябълчево.

Редовното заседание на ОБС премина при стриктно спазване на противоепидемични мерки. Сесията се проведе в голяма и широка зала, а местните политици бяха седнали така че да пазят нужното разстояние помежду им от 1,5 метра.

Съветниците се дезинфекцираха навлизане в залата и бяха с маски на лицата. На заседанието присъстваха единствено председателят на ОБС Ешереф Ешереф и зам.-кметовете Мирем Дервиш и Иб Мустафа.

Кметовете на населените места, които традиционно присъстват на редовните сесии, днес отсъстваха, за да се избегне струпването на голям брой хора.