За шеста поредна година бургаското СУ „Иван Вазов“ ще обучава СПА-и балнео- специалисти. За учебната 2023/2024 година училището обявява прием в една паралелка по специалността „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“- с II-ра степен на професионална квалификация.

Медицинската подготовка на учениците ще се води специално от изтъкнати преподаватели от Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж към университет „Проф. Д-р Асен Златаров“-Бургас, с който СУ „Иван Вазов“ има споразумение за сътрудничество, съобщиха от иновативното училище, което е новатор в професионалното образование и обучение в Област Бургас.

Оттам отчитат, че професионалната подготовка по атрактивната специалност е много добра основа за обучение и залог за професионална реализация в сферата на здравеопазването и туризма на по-високо ниво.

ВАЖНО! Завършилите специалността ще получат диплома за средно образование, свидетелство за II-ра степен на професионална квалификация и Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.

ВАЖНО! Придобитите знания и умения ще мотивират учениците да живеят природосъобразно, да ценят и опазват здравето си, да помагат на изпаднали в беда и да спасяват човешки живот.

Начин на балообразуване:

  • Тест по Български език и литература /НВО / х 2;
  • Тест по Математика /НВО/ х 2;
  • Оценката по Биология и здравно образование от Свидетелството за основно образование х 1;
  • Оценката по Чужд език от Свидетелството за основно образование х 1;

Иновативното средно училище „Иван Вазов“ разполага с модерно оборудвани класни стаи с интерактивни дисплеи, със специализиран кабинет по „Рехабилитация и терапия“ и „Дентална грижа“.

За втора поредна година бургаското СУ „Иван Вазов“ разкрива единствената специалност в Югоизточна България - „Асистент на лекар по дентална медицина“.

Освен задълбочената общообразователна подготовка, учениците след завършен VII клас ще научат медицинска терминология, ще се запознаят с принципите за осигуряване на качествена дентална грижа и какво е бъдещето на зъболечението в страната.

С развитието на техниката в клиниките за дентална медицина нараства и необходмостта от подготвени кадри със средно професионално образование. Те са нужни за осигуряване на качествена дентална грижа, по-голямо удобство на пациента и намаляване на времето, необходимо за зъболечение.

Всички желаещи да се запишат за актрактивната специалност ще бъдат обучавани от квалифицирани медицински специалисти и ще практикуват в дентални центрове.

ВАЖНО! Специалната медицинска подготовка ще се води от квалифицирани и утвърдени лекари-стоматолози, а учебната и производствена практика ще се извършва в клиники, с които СУ „Иван Вазов“ има сключени договори за сътрудничество.

ВАЖНО! Завършилите специалността ще получат диплома за средно образование, свидетелство за III степен на професионална квалификация и Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

Начин на балообразуване:

  • Тест по Български език и литература /НВО / х 2;
  • Тест по Математика /НВО/ х 2;
  • Оценката по Биология и здравно образование от Свидетелството за основно образование х 1;
  • Оценката по Химия и опазване на околната среда от Свидетелството за основно образование х 1.

СУ „Иван Вазов“ предлага прекрасни условия за физическо възпитание и спорт. Учениците участват в проекти по Еразъм + и имат възможността да провеждат производствената си практика в Естония, Словакия, Турция и Италия.

Придобитите от учениците знания и умения ще ги мотивират да живеят здравословно и да помагат при лечението на пациенти с дентални проблеми.