Има засилен мигрантски натиск, като ежедневно между 100 и 200 мигранти биват недопускани от граничните полицаи на територията на страната. Те са предимно от Афганистан и по-малко от Сирия, Ирак и др.

Това е заявил комисар Иван Стоянов от гранична полиция Елхово по време на работна среща в Бургас по инициатива на областният управител Мария Нейкова. На срещата са присъствали ръководителите на граничната полиция в Бургас, Елхово, Малко Търново, както и кметът на Малко Търново Илиян Янчев.

„Прогнозата е за увеличаване на този натиск и именно заради това трябва да предприемем изпреварващи мерки за недопускане задълбочаването на този проблем“, е казала Мария Нейкова.

Проблем е констатиран и с оградата по границата. Общо 235,613 км е цялото възпрепятстващо съоръжение, като 127 км е в управление на областния управител на област Бургас, от които 104 км са към гранична полиция Малко Търново.

„Възпрепятстващото гранично съоръжение в частта, която е в управление на областния управител на Бургас, все още пробиви и липсващи части, но е налице друг голям проблем, а именно растителността, която деформира оградата и е само въпрос на време да бъде сериозно компрометирана“, е заявила проф. Нейкова.

Общо 88 км трябва да се почистят от храсти и дървета, предимно акация, които са превзели оградата както от южната, така и от северната част на съоръжението, поради неосигуряването на необходимите средства в началото на тази календарна година. „След почистването и с цел предотвратяване на последващо израстване на растителността трябва да се третира с химичен препарат, което трайно ще реши този проблем“, е предложил комисар Васил Попов от гранична полиция Малко Търново.

На срещата е станало ясно още, че пътната инфраструктура и подходите към съоръжението са в лошо състояние, което води задължително до бързата амортизация на автомобилите, пригодени за охраняване на границата.

С резултатите от проведената среща ще бъде изготвено мотивирано предложение за осигуряване на средства в размер на 1 млн. и 200 хил. лв., които ще обезпечат възстановяването, почистването и поддръжката на възпрепятстващото съоръжение, както и осигуряване на оборудване и технически средства за нормални условия на работа на екипите на гранична полиция, които работят на терен.

Следващата седмица предстои среща между областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково с оглед предприемане на по-сериозни мерки за противодействие на мигрантския натиск.