Училището организира информационна среща относно проектите по „Еразъм +“, по които работят учителите

Бургаското СУ „Йордан Йовков днес бе част от световната инициативата на Европейската комисия “Дни на Еразъм", съобщиха от пресцентъра на учебното заведение. Училището организира информационна среща относно проектите по „Еразъм +“, по които работят учителите. На събитието присъстваха гости от детските градини и училища в к-с „Изгрев“.

Екипът от учители, участници в образователните мобилностите, запозна колегите си с целите и  резултатите от осъществените наблюдения по първия проект „По-високо качество на образованието чрез обмяна на опит“ в две училища в Полша и Испания.

Представиха ползите от своето участие и говориха за придобития опит по време на проведените обмени. Участниците разказаха за новите запознанства, за интересните дейности, за резултатите и въздействието от реализацията на техните проекти и чудесните впечатления от страните домакини.

Бяха представени и дейностите по новия проект по Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование" на програма "Еразъм+" на ЕС „По-добри умения за по-добър живот“.

В следващите 2 години, 9 учители от училището ще имат възможност да посетят структурирани образователни курсове в Германия, Италия и Финландия.

Това ще даде перспектива за запознаване и интегриране на нови педагогически и технологични иновации с цел повишаване на функционалната грамотност на учениците в областта на езиковата обучение, математиката и природните науки.

Бяха изработени постоянни експозиции с информация и снимки от участията в мобилностите.

В СУ „Йордан Йовков“ беше открит кабинет по "Еразъм". Кабинетът е оборудван с необходимата техника. Създадена е прекрасна среда,  в която учителите ще разработват новите си идеи и работят по бъдещите си проекти, сподели директорът на СУ „Йордан Йовков“ Анна Пенева. Кабинетът ще е и  място за нови срещи с колеги от България и чужбина, за обмяна на опит, иновации и добри педагогически практики.