1 млн. лева предоставя Министерството на иновациите и растежа за пътна инфраструктура в община Бургас. Със средствата ще се изгради обслужваща улица в северната промишлена зона на града.

Улицата трябва да осигури нормален достъп до предприятие за опаковки за хранително-вкусовата промишленост.

Инвестицията в това предприятие е над 10 млн. лева и включва строителство на нови производствени халета, складове и офиси, закупуване на допълнително производствено оборудване и специализирани софтуери за продажби и управление на складови наличности.

Изграждането на инфраструктурата ще подобри транспортното обслужване и ще доведе до по-благоприятни условия за развитие на бизнеса, отбелязват от Министерството на иновациите и растежа. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Бургас.