16 жилищни сгради, 15 в Царево и една в Ахтопол кандидатстват за финансиране по мярката за енергийно обновяване на жилищните сгради. Точно в 12:01 часа Община Царево подаде в системата ИСУН проектите, които сдруженията на живеещите в сградите са подготвили.

Мярката предвижда саниране, подмяна на дограма, изолация на покривите и други дейности, които биха подобрили енергийната ефективност на сградите.