Районният съд в Бургас има нов председател. Това е съдия Силвия Петрова, съобщиха от пресцентъра на Темида. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет гласува днес съдия Петрова да изпълнява длъжността „И.ф. административен ръководител - председател“ на съдебната институция.

Силвия Петрова завършва „Право“ през 2004 г. Има 14 години юридически стаж, от които 12 години в съдебната система. С решение на Съдийската колегия на ВСС от 13.12.2016 г. е повишена в ранг „съдия в ОС“.

Съдия Петрова бе заместник-председател на Районен съд – Бургас от 12.03.2019 г. до днес.