В Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се проведе шеста научно-практическа конференция „Образование за бъдеще – приемственост и перспективи“ и Майсторски клас „Академия за директори“. Тя бе открита от доц. д-р Красимира Димитрова, директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти и организатор на събитието.

„Темата на днешната конференция е знакова и показателна. Благодарение на усилията на кмета на Бургас, на ректора на университета и на всички тук присъстващи специалисти в Бургас наистина се развива образование за бъдещето. Това е тема, която ни предоставя множество предизвикателства: как развитието на изкуствения интелект се вписва в образованието; може ли образованието да се развива само в технологична насока; не трябва ли то повече да бъде ориентирано към създаване на емоционална интелигентност; не трябва ли компетентностното образование да превалира над обикновеното натрупване на знание“, с тези въпроси и проблеми се обърна към аудиторията проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката.

Официални гости на събитието бяха Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието и науката, проф. Мария Нейкова, областен управител на Бургас, кметът Димитър Николов, Петя Петрова – началник на РУО-Бургас, Катя Мишева, директор на общинска дирекция „Образование“, проф. д-р Мария Алексиева, зам.-ректор на Бургаски свободен университет, проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова от СУ „Св. Климент Охридски“. От страна на университета домакин присъстваха ректорът проф. д-р Христо Бозов с част от своите заместници – проф. д-р Севдалина Турманова и доц. д-р Светлана Желева, декани, зам.-декани, преподаватели и директори на дирекции. Други гости на събитието бяха директори и зам.-директори на детски градини и училища от цялата страна.

„Университетът и училищата са нашите най-верни партньори в осъществяването на образователните промени. Те са двигателите в новия образователен процес. Използвам присъствието на министъра, за да се обърна към него с апел от тук нататък, акцентът в политиката на Министерството на образованието да пада върху децентрализацията. Защото всеки град се развива по свой начин и ние смятаме, че трябва да ни се дадат повече възможности за диверсификация на образователните процеси“, бяха думите на бургаския кмет Димитър Николов.

Областният управител проф. Мария Нейкова поздрави организаторите за избора на темата и подготовката на конференцията. Тя смята, че Бургас има какво да покаже като пример за взаимодействието на всички институции в сферата на образованието.

Началникът на РУО – Бургас Петя Петрова започна своето приветствие към присъстващите с шега: „Всички ние днес, събрани тук, сме от кръвна група „педагог“ и показваме, че обединени заедно можем да постигнем повече в образованието“.

„Тази конференция изгражда мост между настоящето и бъдещето на бургаското образование“, каза ректорът на университета проф. д-р Христо Бозов. Той благодари на министъра за отделените средства, с които ще се направи ремонт на няколко университетски сгради. Благодарности отправи и към кмета и областния управител за съдействието и материалното подпомагане, които осигуряват на университета. „Задължени сме и на началника на РУО за оказаното съдействие за легализация на образователните документи на чуждестранните студенти, които се обучават и ще се обучават в нашия университет“, каза ректорът.

Приветствие към присъстващите поднесе също и проф. д-р Румяна Папанчева, декан на ФОН.

Целта на конференцията е да събере учени, учители, педагогически специалисти, докторанти и студенти, за да обсъдят и представят съвременни изследвания, методи и практики в образованието, които да подпомогнат приемствеността и перспективите за бъдещото развитие на образователната система.

Пленарен доклад на тема: „Педагогическата компетентност в контекста на ключовите компетентности“ представи проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова.

В следващите два дни от конференцията, участниците ще се разделят в секции за дискусии по формиране на функционална грамотност в предучилищна възраст чрез игра; практически подходи и стратегии за развиване на функционална грамотност в начален етап; методически инструменти за развиване на функционална грамотност на учениците в обучението по предмети в 5-12 клас; образованието днес – представяне на добри педагогически практики.