Търговци, които наемат преместваеми обекти в Бургас ще сезират Прокуратурата за извършено според тях нарушение на закона от страна на ресорната комисия към Общинския съвет.

Търговците показаха решенията на Бургаския административен съд и Върховния административния съд, с които разиграването чрез жребий на свободни позиции е обявено за незаконосъобразно. Въпреки че съдилищата два пъти през годините са обявили хазартния принцип за незаконен, днес комисията разпредели няколко места в Морската градина именно по този начин. Имената на кандидатите бяха поставени в пликове, за да бъде избран победител.

„Това, което днес се случи беше абсолютно брутално. Да се разиграва с жребий хлябът на хората“, коментира Веселин Стоянов. Колегата му Таня Бобева призова Прокуратурата да разследва днешното заседание на Комисията за отдаване на преместваеми обекти, заради грубото погазване на Закона за местното самоуправление и Закона за устройството на територията. Николай Димитров пък обяви, че Прокуратурата ще бъде сезирана и за законността на самата Комисия.

„Имаме съдебни решения още от 2009 година, които са категорични, че тази Комисия има само спомагателни функции. Тя няма право да разпределя обектите, а го прави. Ще настояваме кметът Димитър Николов да издаде заповед, с която да прекрати дейността ѝ и да върне старото положение, когато Комисията беше към Община Бургас“, обясни Димитров.

Търговците се оплакаха за пореден път, че до момента не са уведомявани нито веднъж за заседанията на Комисията, а по Наредба те имат право на съвещателен глас и могат да присъстват. Оказа се също така, че за днешното заседание не е бил уведомен и общинският съветник Георги Манев, който е категорично против жребия когато се избира търговец, който да наеме дадена позиция. Манев от своя страна се е ангажирал казусът с бургаските търговци да стигне и до Народното събрание.

Търговците са убедени, че за трети път ще успеят да преборят процедурата с жребий в съда. Искат обаче в този случай съветниците да платят от джоба си разходите по делото. „Защото сега в момента всички ние плащаме. Това вече се случи два пъти“, коментира още Николай Димитров.