Пощенска банка е продала ипотеката върху мол „Бургас Плаза“ на компания, свързана със „С.Г. груп“. Това твърди онлайн изданието Капитал в своя разработка.

Както Gramofona.com първи съобщи, голяма част от търговския център в жк „Изгрев“ е обявена за публична продажба от частния съдебен изпълнител Делян Николов. Търгът не включва само помещението на бившия хранителен хипермаркет Carrefour. Наддаването започва от 24.5 млн. лева.

В Търговския регистър и в обявата на съдебния изпълнител се вижда, че през август 2023 г. дългът на „Бургас плаза“ към Банка Пиреос България е купен от „Корпоративна консолидационна компания“ (ККК). Дружеството, което съществува от 2012 г., се свързва със „С.Г. груп“ - най-големият играч на колекторския пазар в страната, макар официално да е собственост на Станка Иванова. Самата „С.Г. груп“ принадлежи на четирима с равни дялове - Станимир Бургаски, Адам Сотков, Юлиян Цампаров и баща му Бойчо Цампаров, пише Капитал.

Последните години „С.Г. груп“ се разрасна бързо благодарение на банкови заеми - най-вече ПИБ и ББР, в последно време се финансира активно от Инвестбанк и Общинска банка. Тя и нейни свързани компании придобиха големи портфейли необслужвани заеми от банки, рекордният от които - 434 млн. евро стари лоши кредити от Пощенска банка. Сега активите на основните дружества в групата надхвърлят 0.5 млрд. лв. Компанията подрежда структурата си и се разраства - навлезе в небанковото финансиране под шапката на „Финанс плюс мениджмънт холдинг“. ККК беше мислена като бъдещ мажоритарен акционер в него. Вероятно с това е свързана и промяната в името на компанията през тази година - от колекторска, на консолидационна. Освен това през 2023 г. свързани със „С.Г. груп“ компании купиха основния ѝ конкурент – „Агенция за събиране на вземания“ и сградата на КТБ в София.

В края на август между „Юробанк България“ и ККК е подписан договор за прехвърляне на вземания (цесия) по договори за кредит на „Бургас плаза“ от Банка Пиреос България, обезпечени с ипотеки, залози или солидарна отговорност. Освен дружеството кредитополучател, солидарни длъжници са също малтийското „Бургас холдингс лимитед“, Ричард Макдонълд и Хенри Гуин Джонс, а поръчител - Валентин Попов. Кръгът на длъжниците очертава и досегашните собственици на мола.

От документите в Търговския регистър става ясно, че от „Бургас плаза“ е просрочило погасителни вноски. Банката е поискала кредитът да стане предсрочно изискуем, и е преминала към изпълнение, длъжниците са обжалвали в съда. След това Пощенска банка продава на ККК всичките си вземания от това дружество, заедно със съществуващите обезпечения. Съдейки по декларирания материален интерес по цесията в Имотния регистър задължението е за 50.9 млн. лева (26 млн. евро). От договора се разбира, че ККК ги купува за 12 млн. евро - близо до стартовата цена, обявена от частния съдебен изпълнител сега. Това съвпада с обичайните нива, на които подобни сделки със стари проблемни вземания се сключват - около 50% от номиналния размер на дълга.

Ще има ли външен интерес, извън класическото прехвърляне към кредитора ККК, за частта на мола в комплекса, който е трудно мислим без хипермаркета, ще се разбере през декември. Що се отнася до магазина, твърди се, че Alpha Bank вече се е опитвала да го продаде в пакет с други имоти, но тъй като е с голяма балансова стойност и проблемен заем, е бил изваден от пакета. Сега той принадлежи на „Ей Джи Ай - Би Ар И Партисипейшънс 2 БГ“ (AGI - BRE Participations 2BG), кипърско дружество на Alpha Bank, на което тя е прехвърлила вземанията си с договор за цесия през 2018 г.

В случай на липса на външен интерес към мола почти сигурно активът ще стане собственост на притежателя на дълга му - ККК („С.Г. груп“). Дружеството няма да плаща цена и ще придобие имота срещу вземането си, твърди Капитал.