Стартът на проекта за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от 5.5 километра на територията на Айтос е през тази седмица, съобщиха от местната Община. Ремонтите започват от улиците "Станционна" и "Васил Левски".

Предстои да бъдат основно ремонтирани още уличните и тротоарните настилки на ул. „Панайот Волов”, „Стефан Караджа”, „Паскал Янакиев”, „Димчо Карагьозов” (до ул. Цар Освободител), „Цар Освободител” (от ДСК до автогарата). Още 620 000 лв. допълнително бяха прибавени по общински проект за ремонт на улични настилки в селата Черноград, Черна могила и Тополица. Успешно приключи и откритата процедура за избор на изпълнител на ремонтите в трите населени места.

През март беше приключен основният ремонт на две други улици в Айтос - "Иречек" и "Иван Комитов". В края на миналата седмица пък беше финализиран ремонтът на общинския път до село Пирне. Финализирани са и основните ремонти на пътя Айтос - Поляново и на пътя Айтос- Малка поляна.

Дейностите за асфалтиране и подръжка на общинската пътна мрежа са в пика си. След с. Пирне, ремонтите продължават на общинските пътища за Чукарка, Черноград, Тополица, Карагеоргиево, Зетево. През това лято ще бъдат ремонтирани още пътищата от общинската пътна мрежа за Пещерско, Черна могила, Мъглен, Дрянковец, Съдиево и Лясково.

Ремонтът на уличните и тротоарните настилки и четвъртокласната пътна мрежа е сред приоритетите на Община Айтос. Заради хубавото време сезонът на ремонтите тази година започна още в края на февруари. Освен планираните средства в капиталовата програма за 2019, тази година Общината успя да получи допълнително финансиране от 2 млн. лв. от еврофондовете за седем основни улици в града, които ще бъдат генерално ремонтирани.