Бургаското иновативно училище  СУ „Йордан Йовков” празнува 40 години от създаването си. Училището, богато на много история, е основано през 1979 г.

Учебното заведение прилага изключително успешно иновативни  методи на обучение, благодарение на високата квалификация на педагогическите специалисти, които са квалифицирани да работят в дигитална среда.  

Създадени са условия за ежедневно прилагане на електронно учебно съдържание  в образователно-възпитателния процес. Мотивираните учители, работещи в екип, донесоха много спечелени проекти и програми на МОН в последните години и се обнови  материалната база на училището.Така СУ „Йордан Йовков” през последните години е  едно от най-предпочитаните училища за децата в к-с „Изгрев”.

Днес училището, което носи името на един най-обичаните български писатели, Йордан Йовков, ще отвори широко вратите си както за досегашните ученици, така и за новите първолаци.

Най-малките ще имат щастието да учат в просторни стаи, с подменени подови настилки, осветление и нови интерактивни дъски. Всяко едно дете ще може да стои само на чина си, но през новата учебна година първолаците ще могат да се подредят в група или наредят в кръг, когато имат инерактивни игри.

Ремонтът на класните стаи за създаване на съвременна образователна среда бе осъществен  по Програмата „Първокласно начало” на Община Бургас. Една от основните й цели е формирането на умения за работа в екип и вземането на общото решение.

От ръководството на СУ „Йордан Йовков” са изключително горди с изпълнението и на друг важен проект за обучението на децата , "Петокласно начало". По него в сградата са напълно обновени два кабинета за общообразователна подготовка на учениците от прогимназиален етап -по английски език и по природни науки.

От бюджета на училището бяха отделени средства в размер на 10 000 лв. за освежителен бояджийски ремонт, подмяна на осветлението, закупуването на нови индивидуални мебели за всеки ученик, секционни шкафове, монтирани бяха алуминиеви щори. Проектът бе подкрепен и от родителската общност, с дарените средства от благотворителните базари.

Задачата пред учителите в тази нова, съвременна учебна среда  е да се провокира мотивацията за учене, любознателността, учениците да могат да търсят самостоятелно информация от различни източници, да извличат най-същественото, да го обобщават и да вземат решение.

Желанието за работа и обновяване на сградата от страна на преподавателите в СУ „Йордан Йовков” не свършват дотук. Тепърва предстои оборудването на прогимназиален етап с виртуална класна стая с нови таблети, за прилагане на наученото чрез решаване на онлайн- тестове в платформата MOODLE.

Равносметката на голямото семейство на СУ „ Йордан Йовков” показва, че спечелените награди, проекти  и програми  допринасят за непрекъснатото професионално развитие на педагозите. По Програмата "Еразъм+" на Центъра за развитие на човешките ресурси, ще се  даде възможност за обмен на учители от бургаското школо с колегите им от Полша и Испания.

СУ „Йордан Йовков” спечели финансиране  и по национална програма на МОН  "Иновации в действие",  като преподаватели от иновативното ОУ "Иван Вазов"- Смолян и неиновативното 48 ОУ "Йосиф Ковачев" –София ще са гости през месец октомври на училището в Бургас.  През месец ноември 8 педагози и 14 ученици от СУ „Йордан Йовков” ще се запознаят  с опита в иновациите на училището в Смолян.

От тази учебна година училището ще прилага  електронен дневник на „Школо”, чрез който оценките, отсъствията  и забележките на учениците  ще са достъпни на родителите чрез мобилно приложение.  Така те , като партньори на училището , ще имат ежедневна информация за  това , как се справя тяхното дете.

С  всички успешно реализирани проекти, педагозите от  СУ  „Йордан Йовков” си обещават, че ще продължат да работят със същия хъс и желание и през следващите 40 години. Екипът на бургаското училище се надява успехите на учениците на състезания, олимпиади , НВО и ДЗИ  да се множат всеки ден, за да бъдат гордост не само за своите преподаватели, но и за семействата си.