Осем са отворените оферти в тръжната процедура за определяне на изпълнител на строителен надзор и изготвяне на комплексен доклад при изграждането на северния обходен път на град Бургас, чиято дължина е 4,7 км, съобщиха от АПИ. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 825 000 лв. без ДДС, или 990 000 лв. с ДДС.

Сред осемте кандидата има и сдружения от по няколко дружества, като общо фирмите са 14 на брой.

Отворените оферти са на:

„Трафик Холдинг“ ЕООД;

„Пътнадзор“ ДЗЗД с участници: „Пловдивинвест“ АД и „Консулт Инженерингс“ ЕООД;

„План инвест обход Бургас“ ДЗЗД, в което са: „План инвест Пловдив“ ЕООД, „Инфра контрол“ ЕООД и „Инфра инвест“ ООД;

„Трансконсулт – БГ“ ООД;

„СТРОЛ – 1000“ АД;

„Пътинвест-инженеринг“ АД;

Обединение „Бургас 2020“ с участници: „Пътконсулт 2000“ ЕООД, „ЕН АР Консулт“ ЕООД и „ТРИ ЕС“ ЕООД;

„Строй Експерт Електро 2018“ ДЗЗД, в което са: „Геоексперт България“ ЕООД и „Строй тех надзор“ ЕООД.

Новият обходен път ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети, както и локални платна. Изграждането на трасето ще започва при 230-и км на път I-9 Сарафово - Бургас, непосредствено след Атанасовското езеро и в близост до настоящото кръстовище, ще преминава на запад, заобикаляйки езерото, а след това ще се насочва към път I-6 Ветрен - Бургас и ще завършва при 493-ти км на първокласния път при селскостопанския надлез. Новият участък ще осъществява връзка със съществуващата пътна мрежа чрез 4 възела. Индикативната стойност за строителството е 52 910 000 лв. без ДДС, а средствата са от републиканския бюджет.

С изграждането на обходния път транзитният трафик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ по път І-6 Бургас – София и автомагистрала „Тракия“, ще се изнесе извън центъра на областния град за улеснение и повишаване на безопасността на пътуващите.