По време на пандемията ни остана повече време, в което да се огледаме. Насочихме и поглед към небето. На прекрасните фотографии на Бургас през последните месеци виждаме невероятни цветове. А всепризнато е, че тук нямаме нужда от филтри за снимките.

Но защо всъщност изгревите и залезите са толкова романтични? Това попихме еколога д-р Иван Теленчев. „Когато слънцето се показва или скрива зад хоризонта, лъчите му трябва да изминат по-дълъг път през атмосферата (тъй като вече греят „отстрани“).  Топлите цветове, които виждаме се дължат на пречупването на светлината във въздуха през различните молекули, водни пари, ледени кристали и т.н.. От целия спектър на слънчевата светлина, червените вълни минават най-лесно през гореспоменатите частици в атмосферата, за това виждаме повече топли цветове. Атмосферното замърсяване също играе роля в пречупването на светлината“, обясни той.

Снимка : Авторът