Начало на новия археологически сезон бе дадено в най-прочутите антични и средновековни бани по българските земи – Акве калиде, които се намират в бургаския квартал „Ветрен”.

Проучванията са финансирани и тази година от Община Бургас през Регионален исторически музей – Бургас. През следващите месеци усилията на научните ръководители доц. д.н.а. Димчо Момчилов и ас. Мирослав Класнаков ще бъдат съсредоточени в североизточната вътрешност на ранновизантийската баня и ще включват структури от римската, ранновизантийската и средновековната епоха.

Ще бъдат също така изследвани:

  • средновековен пласт, от който до момента за последните две години има установени пет жилища, част от църква и некропол, които се вместват в хронологическите граници ХІ-ХІІІ в. и са подплатени с голямо количество художествена керамика, монети и печати;
  • басейн от Античността и Средновековието, изграден върху античния каптаж;
  • античен канал – съоръжение с особена значимост и през римската епоха, и при изграждането на ранновизантийската баня през ІV в.;
  • каменно съоръжение от андезитен туф, засечено в края на месец октомври 2023 г., за което се предполага, че е част от нимфеума. В тази зона през лятото на 2022 г. бе открит изключителен посветителски надпис от края на І – началото на ІІ в.

Ще продължи разкриването на пространството между античния каптаж и североизточния ъгъл на турската баня.

До голяма степен резултатите на част от предвидените за проучване обекти (в случая античния канал, нимфеума) ще зависят от нивото на подпочвените води.

Разкопките в едни от най-популярните древни терми се провеждат от 2008 г. насам, без прекъсване.

Настоящата картина от проучвания представя богата гама от ранновизантийска и средновековна архитектура и материали.

Новите археологически дирения в Акве калиде имат за цел да разширят обхвата на разкритите структури в изградения в района атрактивен туристически център. Да представят в по-голяма пълнота съществувалия през редица векове бански комплекс, както и да обогатят музейните фондове на Бургаския музей.