Екипи на ВиК и на община Царево спешно поправят пречиствателната станция на Царево. Това съобщи пред журналисти директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води Павел Маринов.

„Не крия, че тя не работи. Оправят се наводнените и пълни с кал инсталации на самото съоръжение. Има разрушени стени на оградите, не самата пречиствателна станция. Надявам се между 7 и 10 дена профилактиката да приключи и нормалният режим на работа да бъде възстановен”, каза Маринов.

Успокоителното според него в момента е това, че има отлив на туристи, което намалява обема на води, влизащи в пречиствателната станция.

„Проблемът е сериозен, защото пречиствателните съоръжения не работят, водите минават през тях и тръгват директно в дерето, където регламентирано се заустват, но те са непочистени. Надяваме се скоро проблемът да бъде разрешен и въздействието върху морската вода да бъде прекратено”, обясни още Маринов.

Той коментира водното бедствие в Царево така:  „Трябва да бъдем готови за такъв тип бедствия  по отношение на човешкото здраве и живот. Удари от природата, която ще ни покаже слабите места, винаги ще има, но по-важното  е да се намали рискът”.