Свлачище се е активизирало в с. Равда, в непосредствена близост до съществуваща сграда и края на ул. „Зорница“, съобщиха от Община Несебър. По този повод от администрацията са предприели необходимите спешни мерки за аварийно укрепване на участъка.

Със заповед от 07.12. 2018 г. на кмета на общината Николай Димитров е назначена комисия, която е констатирала, че върху плажната ивица се е свлякла земна маса с приблизителна дължина около 25 метра и е пропаднала част от края на улицата, както и част от съществуващия в ската каменен зид. Комисията е установила риск за конструктивната сигурност на изградената в близост сграда.

За овладяване на аварийната ситуация Община Несебър е възложила на „Геозащита“ - Варна да изготви проект за укрепване на свлачищния район от бреговата ивица на с. Равда.

Проектната документация е съгласувана с всички необходими институции – ВиК-Бургас, EVN, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, РИОСВ- гр. Бургас и Басейнова дирекция-гр. Варна. Издадено е строително разрешение РС № 30/08.02.2019 г. Подаден е пакет от документи, с който Община Несебър кандидатства за финансиране пред Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Общината гарантира, че е предприела всички необходими действия за укрепване на засегнатия участък във възможно най-кратки срокове.