Няма данни за незаконна сеч, която да е причинила бедствието в Царево от 5 септември. Това е становището на Министерството на земеделието и храните след направена проверка на място.

Днес се проведе заседание на междуведомствената комисия, която беше назначена със заповед на премиера акад. Николай Денков. Тя трябва да направи анализ и да оцени пораженията, които бяха нанесени на инфраструктурата от поройните дъждове.

До 21 септември трябва да приключи цялостната проверка на сечта, която е извършвана в региона. Проверката ще обхване период от 5 години, като ще се оценява размера на сечта, основно във водосборите на реките.

Около 70 са обектите, за които Община Царево иска помощ от държавата. Първите обекти, които трябва да бъдат ремонтирани са стените на двата язовира и мостовете, които бяха компрометирини от приливните вълни. Към момента щетите в община Царево са оценени на 30 млн. лева.