Пети ден служители от няколко структурни звена на МВР са ангажирани с различни дейности  на територията на община Царево. 

Пет екипа полицейски служители от ОДМВР - Бургас регулират на пътното движение на засегната от наводненията територията. Засиленото полицейско присъствие по всички пътни артерии в рисковите зони продължава, като посредством линеен контрол се следи за възможни свлачищни процеси на скална и земна маса и своевременно предприемане на мерки за недопускане на рискови ситуации.

Екипите следят и за евентуални мародерски действия, охранявайки зоните с повредена или унищожена собственост на гражданите.

Два екипа на Зонално жандармерийско управление - Бургас осъществят обходи в районите на с. Лозенец, к-г „Оазис“ и к-г „Арапя“, а един се намира на КПП – р. Караагач.

Два екипа от Граничен полицейски участък – Царево охраняват падналия мост от Царево за Ахтопол, а един е на падналия мост на р. Караагач. Два мобилни екипа са на територията между Царево и Лозенец, като сред задачите им е и тази по охрана на зоните с безстопанствено имущество.

Служителите от РДПБЗН – Бургас продължават с дейностите по отводняване на големия микроязовир към с. Лозенец, поради належащ спешен ремонт на компрометираните язовирни стени. Друг екип е ангажиран с доставянето от Пловдив на фургон за жилищни нужди на бедстващо семейство, собственост на ГДПБЗН. Той вече е монтиран и може да обитава. Два екипа огнеборци осъществяват отводнителни действия в к-г „Оазис“.