Няма регистрирани случаи на инфлуенца по птиците на територията на Бургаска област. Това заяви на заседание на Областна епизоотична комисия директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Димитър Германов. Заболяването, известно още и като птичи грип, е констатирано в страната и изпълнителният директор на БАБХ е дал указание да се набележат конкретни мерки по райони във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването инфлуенца по птиците. Контролните органи подчертаха, че всички продукти в търговската мрежа са под стриктен контрол и са безопасни. Областният управител проф. Мария Нейкова призова към завишен контрол, наблюдение и добра координация между институциите, за да се минимизира вероятността от появата и разпространение на инфекциозното заболяване сред птиците.

Комисията взе решение да приложи превантивни мерки в област Бургас с цел недопускане и ограничаване на заразното заболяване сред пернатите, като се извършват съвместни проверки от служителите на ОДБХ с представители на РИОСВ-Бургас, орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните горски и ловни стопанства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. Забранява се отглеждането на птици на открито по дворове, с изключение на птици в птицевъдни обекти. Ще се осъществява абсолютен институционален контрол върху отглеждането на домашни птици.

Кметовете и кметските наместници ще извършват регистрация на  отглежданите птици като разпоредят на собствениците на птицевъдни обекти: да не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопаните;    да не допускат контакт между  птиците, живеещи в дивата природа и домашни птици; да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците; да създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от други домашни птици; да уведомят незабавно обследващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност. Обобщената информация кметовете на съответните общини трябва да предоставят писмено на официалните ветеринарни лекари.

Кметовете и кметските наместници съвместно с официалните ветеринарни лекари по места ще проведат информационна кампания на собствениците на домашни птици за клиничните признаци на заболяването и спазване на мерки за биосигурност.

От ОДБХ съобщиха още, че скоро започва ваксинация срещу бяс за лисици и чакали, която ще се извършва чрез самолети. Териториите, които ще бъдат покрити, са общините Царево, Приморско, Малко Търново и Средец по посока Хасково. За домашните любимци е абсолютно безопасно, увериха от ОДБХ.

В края на заседанието всички институции заявиха, че са в готовност да съдействат в рамките на компетентностите си.