България

Диана Йорданова е избрана за председател на подкомисия по отчетност на публичния сектор

Във връзка с дейността на подкомисията и по искане на председателя на Комисията по бюджет и финанси първостепенни разпоредители с бюджетни кредити съставят отчети за изпълнението на определени бюджети и програми. 

Времето

07.08

23o - 30o
08.08

24o - 31o
09.08

22o - 30o
10.08

20o - 29o