България

Неизбежната отбрана вече не е наказуема

Със законопроекта се записва, че няма превишаване на пределите на неизбежната отбрана, когато нападението е извършено чрез противозаконно влизане в жилище, както и когато е насочено срещу живота, здравето, свободата ...

Времето

22.05

14o - 17o
23.05

13o - 25o
24.05

13o - 23o
25.05

13o - 23o