На 30 март 2023 г. (четвъртък) от 18:00 ч. в галерия "Ателие" на филиала на Националната художествена академия в Бургас се открива изложба „Плакатът“ на Людмил Чехларов.

 

В края на 2021 г. Художествена галерия – Добрич получи от  проф. Людмил Чехларов дарение от над 150 авторски проекти за плакат и 233 плаката в тираж, проекти за пощенски марки и запазени знаци – личен архив на автора. Дарението хронологично документира творческия път на Л. Чехларов, формирането на визуалния му почерк и влиянието му върху развитието на съвременния плакат в България.

 

Изложбата проследява развитието на плакатното изкуство и театралния афиш от 60-те години на ХХ век до наши дни.

 

Людмил Чехларов е роден в Добрич. Завършва Националната художествена академия, специалност „Плакат“, в курса на проф. Александър Поплилов. Започва работа като плакатист в Държавния сатиричен театър. Плакатите на Людмил Чехларов са провокативни, смешни или сериозни, приканващи зрителя да влезе в театралната зала. Той е сред бележитите преподаватели, които десетилетия наред определят насоките в развитието на приложната графика. Заедно със свои колеги е инициатор на Триеналето на сценичния плакат.

 

През 2022 г. ХГ – Добрич реализира проект към НФ „Култура“ „Плакатите разказват“ за отпечатване на каталог на дарението. В 180-те цветни страници прецизно са аранжирани театрални и събитийни плакати, обхващащи творчеството на художника от 60-те години на ХХ век до наши дни. Книжното тяло включва и специализираните текстове на доц. д-р Ненко Атанасов – ученик на проф. Людмил Чехларов и задълбочен изследовател на творчеството му, д-р Румена Калчева – арт критик със сфера на изследване съвременно българско изкуство и експониране на изкуство в алтернативна среда и проф. д-р на науките Камелия Николова – специалист в областта на историята на европейския и българския театър, теорията на представлението, режисурата, театралния авангард и съвременните театрални практики. Тримата автори, поканени от екипа на галерията, разглеждат работата на художника в различни културни аспекти и влиянието ѝ върху развитието на приложната графика, сценичния плакат и театралното изкуство в България.

 

Настоящата изложба е част от осъществяването на проект на ХГ-Добрич, финансиран от Министерство на културата по програма „Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“. В него са включени пътуващи изложби с плакати от дарението, съпътстващи събития и представяне на каталога в няколко галерии в страната – Шумен, Варна, Силистра и Бургас, партньори на ХГ – Добрич.

 

Студентите от филиала на НХА в Бургас, специалност „Плакат и визуална комуникация“, ще участват в представянето на каталога на Людмил Чехларов и в дискусионна среща за изкуството на сценичния плакат от преддигиталната ера. Бъдещите художници ще могат да се запознаят с техниките на „аналоговото“ плакатно изкуство и с творчеството на един от изявените български плакатисти в пряк контакт с неговите произведения.