Днес – в условията на извънредна ситуация и епидемично разпространение на COVID- 19 учителското съсловие отново показа, че може и контролира нишките на живота.

Както в цялата страна, така и в цяла област Бургас от 16.03.2020г, учебните заведения преминаха към обучение от разстояние - в електронна среда. Никой от гилдията не беше подготвен за тази ситуация, никой не знаеше какво го очаква, но пораснахме… и показахме, че можем.

Много трудно и много тежко – за 2 дни всички ние трябваше да променим мисленето и съзнанието си, да се обучим и подготвим за новото и непознатото, да минем на последна предавка и да подготвим електронното обучение. За 2 дни трябваше всичко да се пренастрои по нови начини, да се въведат нови правила, да се ангажира много ресурс. През уикенда се обмениха хиляди постове с ресурси, указания, съвети, упътвания. Но успяхме… Безсънните нощи и целодневното обучение си струваше…

Изминалата седмица го доказа.

Защото учителите и директорите станаха модерните лидери в образованието, посланици на новото и креативното, зашото с професионализма си съхраниха българската духовност и доказаха, че училището винаги е било най-здравият стълб в историята на една нация .

И само за седмица - бавно и полека учителството порасна за няколко години и доказа, че е било, е и ще бъде ключова фигура във всеки един процес.

Какво се случи – революция в образованието!

За 2 дни, за броени часове…

В петък, 13.03.2020г. дойдоха първите инструкции, в понеделник, 16.03.2020 г, хиляди учители започнаха новото - онлайн занимания.

МОН даде cвoбoдaтa на вcякo училищe дa избeрe нaчинa, пo кoйтo тoвa дa cлучи, cпрямo възмoжнocтитe, c кoитo рaзпoлaгa. Тoвa мoжeше дa cтaнe чрeз рaзлични eлeктрoнни плaтфoрми зa cинхрoннo и acинхрoннo oбучeниe, кoитo чacт oт училищaтa вeчe изпoлзвaт - Шкoлo, учa. ce, Оffiсе 365, g suitе) или oнлaйн oбучeниe в рeaлнo врeмe c пoмoщтa нa рaзлични видeo урoци и eлeктрoннa кoмуникaция.

И училищата го направиха – бързо, качествено и отговорно.

Почти всички участници в образователния процес бяха снабдени с електронни устройства за работа и имаха достъп до интернет. Там, където беше проблем, медиаторите работеха на терен и разнасяха материали до всяко дете. Повечето учебни заведения организираха образователния процес от първия ден синхронно или асинхронно, със седмично разписание, по всички учебни предмети, с онлайн уроци и виртуални класни стаи по всеки предмет - Classroom, Google Meet.

Учителите продължиха образователния процес на учениците в избрани от тях електронни платформи (предимно Messenger, Google Classroom, Discord, E-mail, от 18.03.2020 г. - Shkolo.bg). Образователни платформи, издателства, национални и местни телевизии – всички бяха съпричастни с каузата образование. Ангажираността на учениците беше при спазване на дневния режим, утвърден със заповед на директорите, в който един учебен час за малките ученици беше 20 минути, а за останалите - продължителност 30 мин. с 20-минутни междучасия.

Учителската общност показа висок дух, себеотрицание, личен пример и инициативност, като споделяше уроци, разработки, материали. Учителите използваха всички виртуални ”комуникатори”, за да обхванат учениците, общуваха по телефона с родители и ученици, говориха един с друг, обменяха помощ и се подкрепяха един друг. Такава гигантска крачка в дигиталната среда би била невъзможна в ежедневната рутина. Извънредната ситуация отприщи невероятен стимул за справяне и овладяване на обстоятелствата и адаптирането им към действителността. Такова единение на усилията на учителите и ответна, адекватна, реакция от страна на родители и ученици е безпрецедентна реакция на единение в близката ни история поне от Възраждането насам. Този просветителски устрем - повлиян от личностната мобилизация на всеки един човек, поставен в условията на екстремален момент.

Направо потънахме в дистанционното море и това ни отклони от вятъра на медийния короновирус“ – споделят самите учители.

Проведените образователни единици се отразяваха в електронния дневник на училищата чрез вписване на темите. Всеки ден учителите отчитаха своята работа чрез попълване на електронен доклад. На учениците се провеждаха часове с не повече от разпоредената от МОН ангажираност. Темите, преподавани от учителите, бяха с цел преговор и упражнение, насочени предимно към самостоятелна работа на учениците, за да се избегне постоянното стоене пред монитора. На учениците не бяха поставяни отсъствия и оценки. Отговорната им работата беше стимулирана с положителни «отзиви - похвали» в Школо.БГ.

За обратна връзка с родители и ученици повечето учебни заведения бяха подготвили онлайн анкети в които в 90 % от отговорите и на двете страни, се наблюдава положителна оценка по отношение на избраните от учителите платформи, методи на работа и възможност за обратна връзка. Към момента учителите и учениците на от цялата област работят върху активацията на профилите си в Office 365 и Teams.

А учениците?

Как са?

Малките – много притеснени, защото до този момент са свикнали винаги пред тях да има учител. Големите - доволни, че се обучават в нова среда, че получават знания от разстояние.

Но всички бързо пораснаха и вече влязоха всеки в „ своя електронен час“.

И всички разбраха, че училището е един голям свят, не само сграда. Свят, в който и от разстояние могат да получават духовно богатство, знание, приятели.

А родителите?

С тази революционна крачка успяхме да убедим и скептиците, че да си учител е призвание, а не професия за всеки. Те ни повярваха, довериха ни се и осъзнаха, че училището не може да изпълни своята мисия без тяхното съдействие. За седмица станаха наши партньори във всички действия и дейности по пътя напред към знанието. Подкрепяха ни повече, вярваха ни, съдействаха ни, бяха търпеливи!

Защото ни разбираха, защото никой не беше работил в такава извънредна ситуация.

И тук –за психологическия баланс на всички в системата - много  помогнаха училищните психолози, педагогически съветници и медиатори.

След екстремната адаптация с новата ситуация последва силна нужда от психологическо адаптиране, за да могат учениците и техните родители да успеят да се справят с новото и преодолеят кризата. По тази причина много учебни заведения обособиха рубрика „Виртуален психолог“. Всеки психолог потърси най-правилният път да стигне до учениците си -  къде със създаване на виртуални групи за обща и допълнителна подкрепа, къде чрез използване на различни игрови варианти., къде чрез лични консултации. Създадени са анкети за обратна връзка с родителите и с учениците. Всекидневни са публикациите в групата, на лични съобщения в месинджрър, вайбър и телефон. Провеждани са разговори с всеки ученик с допълнителна подкрепа, както и тестове, и подкрепа през месинджър всеки ден от седмицата. Активно се поддържа връзка с УС за споделяне на това как протича всеки един ”електронен ден” в изолация. Търсят заедно алтернативни варианти за добро прекарване на времето с близките хора у дома, правят проективни тестове за самопознание, играят игри и др..

Много трудности преживяхме всички заедно, много въпроси решихме, но направихме голяма крачка в процеса на дигитализация на училището. Чака ни много работа, но всички членове на училищната общност показаха гъвкавост, адаптивност, сила, трудолюбие и смелост.

А образователната система показа, че може да направи революция в кратки срокове

ВЕСЕЛА ИВАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРСНПБ

ОБЛАСТ БУРГАС