Индустрията на игрите е една от най-бързо развиващите се в световен мащаб. Екосистемата, която я поддържа, е богата и има комплексни причини за стабилния растеж встрани като България дори в периода на пандемията от COVID-19. Растежът на игрите е тясно свързан с този на информационните технологии. Както при всеки нов пазар, винаги ще има предизвикателства и ключови аспекти, които трябва да се вземат предвид, преди да може да се гарантира успешно навлизане на пазара.

Контекстът на развитие

Бързият растеж на игралната индустрия се корени в богата екосистема, която я поддържа. Освен разработчиците, издателите и играчите, има и публични и частни инвеститори, образователни институции, мрежи от предприемачи и други субекти.Европейската федерация на разработчиците на игри (EGDF) изчислява, че за една година, от 2018 до 2019 г., работната сила в индустрията е нараснала с 10%. Този ръст е свързан с увеличаване на програмите за обучение на нови професионалисти в индустрията. През 2019 г. в Европа има 647 институции, предоставящи обучение по разработка на игри, което също свидетелства за нарастване на интереса. Що се отнася до България - растежът в игралната индустрия става все по- видим онлайн: вече можете да се насладите на промоции като betano promo code и да изразите своите прогноза или подкрепа за спортни събития.

Финансирането за сектора в Европа идва както от програми, подкрепящи културния сектор като цяло, така и от такива, посветени на научни изследвания и иновации, или подкрепа за МСП. Европейските лидери в игралната индустрия като Белгия, Франция, Германия и Полша предлагат специализирани програми за финансиране за развитието на индустрията. За момента България търси целеви средства за стимулиране на развитието на този подсектор. Въпреки това, програмите, насочени към подкрепа на сектора, се считат за подходящи от професионалистите.

В България има както малки инди студия: нови и утвърдени, така и клонове на големи международни конгломерати, предполагащи вектор на растеж. Развитието на индустрията се наблюдава като част от ИТ сектора, който е нараснал 2,7 пъти в периода между 2008 и 2018 г., наемайки 3 пъти повече професионалисти и носейки по-висока добавена стойност през годините. Тази тенденция на разширяване беше утвърдена от много компании. Някои от тях споделиха, че дори по време на кризата с COVID-19, работният им процес е останал стабилен. Няколко се сблъскаха с увеличаване на натоварването и наеха допълнителен персонал, противно на очакваното забавяне на поръчките и договорите за услуги.

Ненадминатият растеж на iGaming в Европа означава, че някои сега може да го смятат за наситен пазар с малко реални възможности за растеж, които все още са налични. България е една такава територия, която преживява фантастични нива на растеж само за кратък период.

В един кризисен момент репутацията на българската индустрия беше негативно повлияна от обвинения в корупция. Как връзките с обществеността са се подобрили оттогава и как операторите могат най-добре да допринесат за тази цел?

След обвиненията в корупция, Националната агенция за приходите пое отговорността да регулира пазара на наземни и онлайн хазартни игри; включително лицензирането на операторите. Това не оказа незабавно въздействие и едва наскоро видяхме голямо подобрение в процеса след допълнителни административни промени.

Българските играчи са проницателни и изискват същата гама от продукти за залагане и възможности като тези на по-утвърдените пазари.