Условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците, са  трудно изпълними и в голямата си част ограничителни за представителите на транспортния бранш. Това заявява Румен Христов, управител на най-голямата частна транспортна фирма в област Бургас „М-Бус”. В нея работят над 150 служители, а помощта от държавата по схемата 60/40 се оказва почти неизпълнима задача. Поради тази причина Христов е изпратил писмо до министъра на транспорта и информационните технологии Росен Желязков, областния управител на област Бургас Вълчо Чолаков,  кмета на Бургас Димитър Николов, зам.-кмета по бюджет и финанси Красимир Стойчев, кмета на Малко Търново Илиян Янчев, кмета на Камено Жельо Вардунски и кмета на Карнобат Георги Димитров. В него той апелира държавна и общинска власт да помогнат  за  разрешаване на казуса.

„Заявената кризисна мярка в сегашния си вид поне за нас не е кризисна. В потвърждение на този факт, след проведени консултации,  става ясно, че почти никоя фирма за обществен превоз на пътници в Бургаска област няма да предприеме действия да се възползва от нея. Причините са съществуващите затрудняващи и в по-късен етап обременяващи бюрократични изисквания и условия.  Това очевидно показва, че мярката не работи добре и в никакъв случай не е кризисна, защото на бранша трябва да се помага сега, веднага”, казва Румен Христов.

Той обяснява, че в момента, за да имат право на компенсация, превозвачите трябва  да докажат, че са  намалили приходите си през месец март поне с 20% в сравнение с месец февруари.  Макар да  няма човек в държавата, който да не е наясно в какво положение е транспортният бранш от 13-ти март насам. Затворените училища, туристически обекти и питейни заведения са безспорно доказателство за огромния спад на пътници.

„Дори началникът на националния оперативен щаб констатира на свой  брифинг, че автобусите са с малобройни пътници, но трябва да се движат, за да не спре икономиката и считаме за излишно да доказваме очевидното”, допълва Христов.

Голямото затруднение идва от факта, че в  указанията за прилагане на постановлението на Министерски съвет е посочено, че спадът на оборите  се доказва на база оборотни ведомости и данъчна декларация, свързана с обработката на информацията за ДДС за конкретния месец, простираща се в срокове до 14-ти април. Така  заявените  за кратки за работодателите  срокове от 7 дни за разглеждане на молбите  и 5 дни за плащане,  всъщност започват да текат от 14-ти  април. Това  автоматично означава, че седемте  дни за разглеждане изтичат на 21-ви април, а това е последният срок, в който могат да  подадат заявление.

Отделно - съгласно постановлението на Министерски съвет мярката се прилага спрямо работници, които временно са преустановили напълно или частично работа. Тези от тях с намалено работно време ще бъдат компенсирани пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа.

„В настоящия момент при тази ситуация за нас най-малка загуба като транспортна фирма носят дейностите, които са изцяло преустановени, защото спрямо тях имаме финансови ангажименти единствено за средства за работна заплата и допълнителни плащания към тях.  При частично преустановилите работа служители, които работят  няколко часа дневно, загубата е по-голяма, защото те извършват някаква дейност, от която формираме катастрофално ниски приходи, които представляват огромна загуба. Най-голямата загуба ни носи персоналът, който е постоянно зает с осъществяването на така необходимата услуга по осигуряване на пътнически превоз , защото това е услуга в полза на обществото и то не би следвало да бъде лишавано от нея”, разяснява управителят на „М-БУС”.

В момента приходите, които реализира фирмата, са в максимални  размери от 8 до 20 стотинки на изминат километър, което е 6 до 8 пъти спад на оборотите й.  Така формираните приходи  са 4 до 6 пъти по-малко от средствата, необходими за осигуряване на основния разход, този  за горива и работни заплати.

От „М-Бус” се обръщат към представителите на държавната и общинска власт и към всички, от които зависи да им посочат какво следва да правят в тази ситуация.

От „М-Бус” посочват три възможни решения.

Първото  е бърза промяна на мярката така, че да гарантира моментално и директно подпомагане на пострадалите без  поставяне на каквито и да е бюрократични пречки или достъп до целия персонал на транспортните дружества до мярката.

Второто  е при невъзможност за промяна на условията на мярката общините и държавата през бюджетите си да намерят средства и да подпомогнат фирмите, които в условията на криза би следвало да продължат да осъществяват макар и на минимални равнища транспортното обезпечаване на обществото.

Третият  вариант, ако първите два са невъзможни, е да им се даде възможност  да се спасят, преустановявайки дейността си до нормализация на ситуацията. Въпреки че в условия на криза, първите два варианта би трябвало да са изпълними.