Едно разследване на бургаския журналист Георги Костадинов…

Сагата около спортен комплекс Черноморец или още най- големия такъв в България, избухва с нова сила. В Бургаски окръжен съд е входиран иск дружеството ПСФК Черноморец, в което стадиона е общински апорт, да бъде обявено в несъстоятелност. Това е ужасяваща новина понеже единствения читав актив е въпросния спортен комплекс, намиращ се в географския център на Бургас върху 140 декара площ.

Искът е от Инспекцията по труда - Бургас. Това е направено след като в самата Инспекция са се натрупали огромен брой жалби от бивши служители на футболния клуб. Те са за неизплатени възнаграждения. Става въпрос за обща сума от над 1 милион лева.

Самият ПСФК Черноморец е с двама основни акционери. Това са Община Бургас и Петрол - Холдинг. Те държат по 50 процента от акциите.  Община Бургас участва с апортна вноска - спортен комплекс Черноморец, а Петрол Холдинг с финансова вноска в размер на 25 милиона лева. Тази вноска обаче е сериозно компрометирана, като няма реални доказателства, че тя е  направена. Според източници, които са запознати със схемите на действие, холдингът е превеждал по 1-1,5 милиона лева на дружеството, което след това е връщало сумата, уж под формата на кредит. По този начин на няколко вноски е оформено "внасянето" на капитала от страна на другия партньор. В крайна сметка футболният клуб дава общ заем в размер на 20 милиона лева на Петрол Холдинг. Това явно е куха финансова операция. Простият извод е, че холдингът не е изпълнил своя ангажимент и не е внесъл реално капитал.

В последните две години има джиросване на акции от страна на Петрол Холдинг на дружеството "Спортс пропърти мениджмънт". За това обаче няма надлежно заверена документация. Дружеството  е потънало в тежки дългове. Най-големите кредитори са фирми, свързани с Митко Събев, който е и председател на Съвета на директорите. Става въпрос за дружествата "Спортс пропърти мениджмънт" , "Фиона комерс", както и самият Събев като физическо лице. Най-големи са задълженията към "Спортс пропърти мениджмънт". То е собственик на стадион Лазур. В период от 4 години ПСФК Черноморец, който играеше мачовете си на този стадион трябваше да плаща месечен наем в размер на 120 хиляди лева. Клубът обаче не се издължаваше за наемите, а дълговете се трупаха. В същото време наеми трябваше да се плащат и за ползване на базата "Гнездо на акули", която така и не бе завършена окончателно. Негов собственик е "Акулите"ООД, което пък е собственост на "Фиона комерс". За тази база са се начислявали наеми в размер на 130 хиляди лева на месец, които също не са се плащали от футболния клуб.

По този начин дружеството  е съзнателно потопено в дългове. В периода 2009-2011 година клубът бе управляван от футболната легенда Красимир Балъков. В този етап бюджетът в неговата разходна част набъбна до 16-17 милиона лева на година. Заплатите на играчи и служители бяха вдигнати рязко, като според информации от медиите възнагражданението на Балъков е било в размер на 100 хиляди лева на месец. По това време бяха привлечени и голям брой чужденстранни играчи с недоказани качества, чийто заплати варираха от 10 до 25 хиляди евро. Щатът в дружеството бе увеличен до големи размери, без от това да има нужда. В същото време финансовата ефективност бе на много ниско ниво. Приходите, спрямо разходите стигнаха сериозни отрицателни стойности. Управлението нямаше никаква визия, нито пазарен подход, като постепенно се натрупваха загуби и дългове. Тази процеси продължиха и след напускането на Балъков.

През 2014 година акционерното дружество "постигна" отрицателен капитал. Самият футболен отбор постепенно от Първа лига изпадна до аматьорските групи. В същото време акционерите не осигуряваха никакъв ресурс, не бяха предприети и оздравителни планове. Общите дългове достигнаха 30 милиона лева, а загубите надхвърлиха 70 милиона общо.

През есента на 2016 година Съветът на директорите поиска клубът да бъде обявен в несъстоятелност. Тогава обаче Бургаският съд отказа процедурата с мотив, че един от членовете на съвета - Мирослав Йорданов не е подписал иска.

Сега има внесен нов иск, този път чрез Инспекцията по труда, като на опашката са, както бе споменато и редица други кредитори, гравитиращи около Митко Събев.  Съдия Радостина Калиманова от Бургаски окръжен съд трябва да вземе съдбоносното решение.

Има обаче някои факти, които са от особено значение. Ако действително няма внесен капитал от страна на Петрол Холдинг, сделката трябва да бъде обявена за недействителна и учредителният договор да се анулира. Дружеството ПСФК Черноморец е създадено през есента на 2007 година. Шест месеца след това бе обявен грандиозният проект "Черноморец Арина", чиято прогнозна стойност се изчисляваше на 500 милиона евро. На терена от 140 декара трябваше да бъде изграден нов модерен стадион, спортна зала, административни и търговски площи, жилищни кооперации и голям развлекателен център. Нищо подобно обаче не се случи, а в същото време самото дружество беше доведено до неимоверно тежко състояние.

Има много неясноти и около исковете на кредиторите. На този етап няма документация, която да докаже претенциите на "Спортс пропърти мениджмънт", нито пък на "Фиона комерс". В случая става въпрос за обща сума над 12 милиона лева. На няколко пъти представители на Общински съвет - Бургас и членове на Съвета на директорите опитват да получат документите, но те не им се предоставят.

Кредитор на клуба е и Пламен Киряков, който в последните години изпълнява функциите на прокурист в дружеството. Неговата месечна заплата е в размер на 14 хиляди лева. Тези пари обаче той не е получавал реално. Така за пет години се е натрупала сума, която заедно с лихвите достига 1 милион лева. Киряков е дал и личен заем в размер на 200 хиляди лева преди четири години.  Преди три години той обяви, че в дружеството липсва и не може да бъде намерена акционерната книга, което е друг куриоз свързан с ПСФК Черноморец.

Около общата картина витаят много неизвестни. Заради това най-реалното действие на съда и конкретно на садия Калиманова е да откаже да уважи иска. Необходимо е време, докато се уточнят всички детайли и реално обстоятелства около състоянието на дружеството.

Ако бъде обявена процедура по несъстоятелност в клуба ще влезе синдик и ще се започне разпродажба на активи. В момента единственият актив на дружеството е спортен комплекс Черноморец. Той може да бъде разпродаден за жълти стотинки на подставени лица, а след това да бъде усвоени и реализирани истинските пари. Това означава, че Бургас ще загуби един от своите символи. На този стадион живота и труда си са дали хиляди бургаски спортисти и треньори. Тук са се родили и създали огромен брой шампиони и са се формирали истински характери. Много е важна и позицията на община Бургас по темата. Ще се допусне ли да бъде извършено едно голямо престъпление? Правилният ход от страна на общината е да бъде поискана пълна финансова ревизия на дружеството. Тя следва да бъде извършена от Държавен финансов контрол. Това е напълно в рамките на закона, при положение, че дружеството е с 50 процента общинско участие.

Едва след като бъде направена подробна ревизия би следвало да се вземат решенията за бъдещето на дружеството. Ако сега бъде обявена процедура по несъстоятелност, спортният комплекс е обречен.


Източник: uniconbg.com