И този път премиерът Борисов прояви остра сетивност по повод на социалното напрежение и паническото изтегляне на деца от някои училища в Сливен, Ямбол, Карнобат и на други места. Родителите изпитвали страх, че социални служби щели да им вземат децата направо от училище. Рано в 8 ч. премиерът посети телевизионното студио на bTV, за да успокои разтревожените родители. Той отдава насаждането на страхове на злонамерени предизборни машинации, които целят отклоняване на хората от процеса на гласуване и направи съпоставка с костинбродската "афера". Той заяви няколко пъти, че няма Стратегия за детето, с която плашат родителите.

Според мен този страх е израз на сериозното недоверие, което изпитват родителите на деца в семейните политики на държавата и е критерий за несигурността, в която те живеят.

Масовите граждански протести срещу антисемейните политики продължават вече пети месец. В началото те наистина бяха насочени към забраната на документа, който се наричаше Проект за Национална стратегия за детето 2019 - 2030 г., тъй като фокусираше всички недоразумения в стремежа да се адаптира българското законодателство с това на Европейския съюз по смисъла на Конвенцията на ООН за правата на детето. Критериите, които налагаше Стратегията в много отношения се разминаваха със спецификата на българските педагогически традиции и нормите на обществения морал.

По редица причини приемането на Проекта за Стратегия не бе възприето от българската общественост и под силния граждански натиск този документ бе свален от политическия дневен ред. Подходът се оказа демагогски, защото в Държавен вестник бр. 24/22.03.2019 г. и

бр.37/07.05.2019 г. бяха обнародвани промени в Закона за закрила на детето, Семейния кодекс, Закона за социалните услуги и още 27 други закони, съпроводени от изменения на свързани с тях наредби, правилници и инструкции. Всички те са оплодени от духа на норвежкия модел за регулиране на семейните отношения и следва да влязат в сила от 01.01.2020 г.

Barnevernet-идеологията се оказва бич за западноевропейските страни, където е въведена. Тя има човеконенавистен характер, тъй като с основния си прийом за извеждане на деца от техните семейства, създава повече драми и мъка, отколкото ползи.

Странно е, че по тази тема се мълчи. Отдавна гражданските протести имат нов акцент, а именно: оттегляне на приетите антисемейни промени в законите на страната, но основните медии или мълчат с широко затворени очи, или въртят старата латерна с песента за спряната Национална Стратегия за детето.

Онзиден разумът не можа да сдържи емоциите и много родители направиха грешната стъпка да изтеглят децата си от учебния процес. Беше удобен момент за искрен разговор между народ и правителство. Ето, проговориха - министър-председателят, министърът на външните работи и зам. министър-председател, министърът на труда и социалните политики, кметът на столицата, но гледаха настрани. Нямаше разговор, не стана диалог. И в мен също се загнездва недоверие. Дълбоко. Или ме лъжат, или ме подценяват.

На 08.12.2016 г. между Република България, Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн и Република Исландия са подписани Меморандуми за разбирателство за периода 2014 - 2021 г. с финансов принос за България от 1 253 700 000€ /1 милиард 253,7 млн евро/. В договора сме наречени бенифициентът. Това е от добри чувства и стремеж към хармоничното ни вписване в Европейския съюз.

Един крал вероятно има основание да каже: "Държавата - това съм аз! Децата са мои поданици и държавата може да направлява тяхното възпитание и израстване.

Демократите-републиканци обаче казват: "Държавата- това сме ние! Нашите деца се възпитават от родителите и израстват в семействата с подкрепа на държавата.

В това принципно различие е заложен бунтът срещу неправителствените организации, които по силата на Норвежкия финансов механизъм ще се намесват и ще направляват семейните отношения, ако им позволим това.. Образованието, което изтрива родовата и народната историческа памет, възпитанието, което формира биологични единици, завършени егоисти и конформисти без семейни връзки, джендер-идеологията със сексуалното обучение в ранна детска възраст и сексуално самоопределяне след социалното развитие на индивида - всичко това ще погуби българската нация, ще убие гениалността и творческия потенциал на следващите поколения българчета. Ще ги осакати емоционално и ще ги трансформира в безродници

През последните години НПО в Норвегия са се превърнали в бизнес предприятия. Могат да изведат дете от семейството ако преценят, че то е в риск, но критериите за това са субективни. Могат да изведат дете само по анонимен сигнал и са в правото да решат дали родителят е надежден. Определят дали детето ще попадне в приемно семейство или ще бъде дадено за осиновяване. Освен това могат да назначат социална услуга срещу заплащане. Техните служители определят режима на свиждане. Телефонът за помощ при риск 116 - 111, който е отпечатан на всеки ученически бележник, е с централа в Норвегия. След едно позвъняване и разговор детето остава под наблюдение. Семейството също. Норвежкият модел кара родителите да живеят в постоянен страх и усещане, че са непрекъснато наблюдавани.

В резултат на изменените български закони, в България ще се настанят НПО без български лиценз, защото са лицензирани в Европейския съюз.

Направените промени в пакета социални закони са силно идеологизирани и в редица отношения са в противоречие с нашата Конституция.

Вероятно трябва да проведем един по-общ разговор с хората, които си позволяват да взимат съдбовни решения, без да ни питат и да преценим към каква Европа се стремим - на брюкселската администрация или към Европа на достойните нации.