„От началото на годината се реализира над 15%-то увеличение на гарантирания минимален доход, който след деветгодишно замразяване вече е 75 лв. Това е наложителна мярка, която в кратко и средносрочен план гарантира, че с дадената така възможност за разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства и за увеличение на размера на помощта, хората ще бъдат по-добре защитени при променящата се икономическа среда“.

Това става ясно от отговор на социалния министър Бисер Петков до народните представители Галя Желязкова и колегата й Димитър Гечев. Те отправиха питане относно повишение на цените на енергоизточниците и мерките, които предприема държавата, за да осигури необходимото за уязвимите групи хора.

Бургаският депутат от ГЕРБ коментира, че от социалното министерство продължават с мерките за усъвършенстване на системата за целево енергийно подпомагане. „Освен увеличаване размерът на месечната помощ, за да компенсира увеличението на цената на електроенергията, се въведе и механизъм за автоматично компенсиране на увеличението на пенсиите в съответствие с КСО, за да не става то причина за отпадане от програмата на пенсионери, които са получавали помощта“, коментира Желязкова.

Тя посочи още една мярка на Министерството на труда и социалната политика - на 21 ноември тази година правителството осигури допълнителна финансова подкрепа в размер на 100 лв. на всички лица и семейства, на които е отпусната целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон. Бенефициентите на целеви помощи за отопление са най-широкообхватната група в системата за социално подпомагане, която включва лица и семейства с най-висока степен на риск от невъзможност да осигурят задоволяване на основните си жизненоважни потребности без помощта на държавата.

„По последни данни на Агенцията за социално подпомагане, към ноември тази година, по общо подадените 250 157 заявление-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, са издадени 208 697 заповеди за отпускане, като очакванията са тази бройка да достигне 210 000. Всички тези хора ще получат през декември посочената сума, необходимата организация за което вече е създадена”, се казва още в отговора на министър Петков.

При наличие на финансови възможности от Министерството на труда и социалната политика имат готовност за допълнителни действия за компенсиране на хората с най-ниски доходи поради нарастването на цените на енергоизточниците и стоките и услугите от първа необходимост.