Младежката безработица в страната е спаднала до 7,4% при средна за страната от около 4%. Това коментира бургаският депутат от ГЕРБ Галя Желязкова по време на дебатите в Народното събрание на Доклада за младежта за 2018 год. Желязкова отчете, че се забелязва тенденция за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система, а 57% от младите хора смятат, че могат да получат добро образование в населеното място, където живият.

„Младите хора в България не се различават от младите хора в Европа и тази възрастова група е изправена пред безброй предизвикателства свързани с образование, реализация, качество на живот. Групата на младите хора е една от най-динамичните поради бързия преход от една роля в друга – образование, работа, семейство. Движението от малки населени места към големите градове е валидно за цяла Европа и даже не обхваща само младите хора. Свободата на движение е едно от основните права на Европейския съюз и е нормален елемент, който се наблюдава от страните. Навлизането на информационните и комуникационни технологии, глобализацията, както и промяната в динамиката на живот влияят сериозно върху днешното поколение. Днес те имат повишени изисквания към случвалото се около тях, най-вече в сферата на сигурността, професионалната реализация и качеството на живот“, коментира Галя Желязкова.

Тя допълни, че младите хора на България са безспорен приоритет на правителството, защото те не са само във спорта, изкуството, образованието или АйТи технологиите, а във всеки един сектор. „За това и ние работим за повишаване на доходите и правенето на заобикалящата ни среда още по приветлива и придружена с младежка инфраструктура. Това, което ни предстои безспорно е много работа за да може да затвърдим развитието на този сектор, но е важно да отбележим, че Повишаването на гражданската активност е един от приоритетите в държавната политика за младежта“, допълни още Желязкова.

Тя похвали и работата на ресорното министерство, което се е доказало като партньор на всяка една дейност на младежите в страната и допълни, че образованието остава основен приоритет за правителството, тъй като то може да осигури необходимите компетенции и възможности за реализация на младите българи.