Могат да станат известни имената на търговци, които заблуждават потребителите за качеството и вида на предлаганите от тях хранителни продукти. Това може да се отнася и за производители на „овчи“ сирена, за които възложено от Сдружението „За достъпна и качествена храна“ изследване в чуждестранна акредитирана лаборатория установи, че съдържат и краве мляко

„Стана ясно, че Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) вече е информирана за тези резултати, вероятно предстои потвърждаването им и в нейни лаборатории, за да може тя – като специализиран контролен орган в тази сфера, да се произнесе с експертно становище има ли разминаване между обявената на етикета информация и реалното съдържание в опаковките, както и относно наименованието на продукта. Необходимо е след това да се вземат мерки и от страна на Комисия за защита на потребителите (КЗП), която въз основа на предоставеното от БАБХ заключение евентуално да се произнесе за наличието на нелоялни търговски практики, да ги санкционира и забрани.“ Това коментира основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова по БНР – Пловдив.

Според експерта, след влизането в сила на заповедите, КЗП ще трябва да оповести за обществеността имената на нарушителите и те ще понесат не само санкциите на институциите, но и тези на потребителите.

„Важно е контролните органи да гарантират, че предоставяната на потребителите информация за съдържанието на продуктите е вярна, защото на база на нея те избират и това е техният принос към естествената регулация. Отделен е въпросът, че хората са различни – някои предпочитат най-ниска цена, други държат на качеството „на всяка цена“ и всеки от тях оказва своето влияние върху пазара и върху търговците и тяхното поведение“, посочи Руменова. И добави: „Пазарът е много сложна система, тъй като зависи от потребностите, желанията и пратежоспособността на различните потребителски групи, какъв е процентът на представителите на всяка от тях спрямо останалите и т.н. Затова е важно да има различни продукти, от които потребителите да избират информирано, при гарантирана свободната и лоялна конкуренция.“

 

 

               „Ние, потребителите“

 

 

Източник: https://bnr.bg/plovdiv/post/101827140?fbclid=IwAR1hxZV_dmZJXMGxlHLT42MBQAEBSO5EkTlebIFDbOiYv7mLA0JZxZQwrrI