Ефектът на Лао Дзъ-Сократ-Гьоте-Айнщайн-Дънинг-Крюгер е много вреден

Статия на д-р Георги Чалдъков

 

Преди години изнесох лекция в Рим – заглавието беше „Диоген в Европа: Homo reciprocans quaero”. Говорих и за трибология на междуличностните „приплъзвания”. От гръцки tribo (приплъзвам), трибологията е наука за триенето на повърхностите на материали – целта е постигане на по-висока ефективност и по-малко ерозия на взаимодейства­щите повърхности, защото всяка година от това се губят милиарди долари.  Oт ерозията на човешката глупост и злоба – още повече.

      През 1999 г. Дейвид Дънинг и Джъстин Крюгер от Катедра по психология, Cornell University, Ithaca, New York публикуваха статия, озаглавена „Необразовани и незнаещи за това: как неспособността за оценка на собствената некомпетеност води до самонадценява­не” (Kruger J, Dunning D. Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology 1999; 77: 1121-1134). В статията авторите описват мисловно (когни­тивно) изкривяване, сега известно като ефект на Дънинг-Крюгер:  необразованите и неквалифицираните са склонни да надценяват своите способности, идеи и намерения – и искрено вярват в тях, а не на знаещите и можещите. Това е илюзорно превъзходство на некомпетентните хора, в което могат да повярват много граждани в някои страни.

„Глупако, казано е всичко, при това отдавна!” (Борис Христов,  от „Каменна книга”)

      Векове преди Дънинг и Крюгер, „Стария младенец“ Лао Дзъ казал: „Знаещият не е всезнаещ, всезнаещият не е знаещ.”  Сократ допълнил: „Да не знаеш, а да мислиш, че знаеш, е най голямото незнание.” Модифицира­но, това звучи така: „Да не можеш, а да мислиш, че можеш, е най голямото неможене.”  И Алберт  Айнщайн „участвал“ в разговора: „Само две неща са безкрайни − Вселената и човешката глупост. За първото не съм сигурен.“.

Ефектът на Лао Дзъ-Сократ-Айнщайн-Дънинг-Крюгер има бедствени последици за обществото, науката и политиката на всяка страна - тези, които сричат, лъжат и крадат, управляват онези, които създават знания, поезия, театър, музика. Това е най-тревожният проблем на българския преход от диктатура към демокрация.

„Тогава“ Йохан Волфганг Гьоте написал: „Няма нищо по-опасно от действеното невежество.” .Следователно, да се забрани на  министър-председателя и на псведооткриватели да говорят за 2019-nCoV - COVID-19. Сега, компетентните вирусолози, инфекционисти, пулмолози и фармаколози са капитани на кораба.

Освен това

     По данни на НСИ през 2018 г. умират 108 526 българи, а се раждат само 62 187 деца  Ужас: 108 526 : 365 = 297 българи умират дневно. Подбни са данните и за други години.
      Тогава, защо няма Кризисен щаб за противодействия на демографската криза?

Все пак

      „Гледат ме тези очички днес и детенцето ми казва: "Васил Левски е бил герой. Той се е борил за нашата свобода. Свобода е никой лош да не ни бие". Докато има такива деца и такива възпитатели, ще я има България!“