Здравейте, Любознателни!


        Да си учител и автор на учебник е голяма отговорност.

        Emily Dickinson, перифраза на “To be a flower is profound responsibility”


1. В началото бе „Kойто суче, той ще сполучи” – модифицирано „Koйто УЧИ, той ще сполУЧИ”.

2. „Напред! Науката е слънце,/ което във душите грей!” – не само на 24 май, а непрекъснато, през целия живот (LLP – Lifelong Learning Program, също, Laboratory, Library, Pub). Бъдете любознателни и човеколюбиви – знанието и eмпатията правят силата.

3. Следвайте дидактичната каскада: от информация към знание, към начин на мислене. Чувствайте знанията като майчиния си език. (Пренесено към образованието по медицина, превръщайте информацията за клетъчните Молекули, Структури и Функции в знания за патогенезата на Болести, тяхната Превенция и Терапия – това е творческо пътуване от аудиторията-до-болния (bench-to-bedside, B2B).*

4. Да учиш, без да мислиш, е безполезно. Да мислиш, без да учиш, е опасно. (Конфуций). Think outside the box.

5. Да учите мозъка без да учите сърцето си, не е учене въобще. (Аристотел)

6. Когнитивният потенциал е симбиоза на мисли и чувства (IQ + EQ) – превръщайте ги в полезни и красиви действия. Колкото повече плодове ядете от Дървото на Любознанието, толкова по-добри ще сте в професията си.

От: Dr Alessandro Cicerale, Department of Neuroscience, University of Torino, Torino, Italia
 

7. Изпълнявайте съвета на родителите си: ЗА КАКВО СЪМ ДОШЪЛ ТУК? – първо да уча, след това да се веселя – обратната хронология е безсмислена. Така, както и да учиш, без да се веселиш – Carpe diem („Наслаждавай се на момента“ – урок от древноримският поет Хораций). .

 

8. Развивайте моралните си рефлекси – взаимно се уважавайте и обичайте. Създавайте brain-and-heart friend/ship (BHF). И не злоупотребявайте с толерантността на родителитe и учителите си, базирана на мъдростта на Йордан Радичков.**

9. Здравословен стил на живот, добро образование и упорита работа осигуряват много добро качество на живот. Повече плодове и зеленчуци и физическа активност (спорт за здраве), никога тютюнопушене, никога наркотици, никога алкохолизъм!

10. Имайте куража да преминете поне веднъж на червено по пътя на науката, за да направите своя зелена пътека в него, да постигнете своя Еврика ефект – това е българският вариант на Sapere aude.*** Тогава може да кажете:

Vox Studentium vox Dei!

Д-р Георги Чалдъков, професор по клетъчна биология

 

Department of Anatomy and Cell Biology
Department of Translational Stem Cell Biology
Research Institute, Medical University
BG-9002 Varna, Bulgaria
E-mail: chaldakov@yahoo.com
Mobile: +359 888 679 204

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

* Прочетете учебника Principles of Cell Biology (2022) – издание на BioMedES Ltd., Aberdeen, United Kingdom. Директор на изданието е проф. Denys Wheatley – един от най-авторитетните клетъчни и канцер биолози в света.

To purchase and read this book, please use the link:

https://www.amazon.de/-/en/George-Chaldakov-ebook/dp/B0BKWHKVWP

Format: Kindle Edition €30.10 

** “Един циганин имаше няколко циганчета. Те бяха черни като дявола. Веднъж циганчетата се втурнаха в една локва, почнаха да си играят в нея и станаха по-черни от дявола и по-мръсни от дявола. Излезе старият циганин пред катуна, видя черните и мръсни деца в локвата и възкликна от умиление: “Лебеди мои!”

 

*** Sapere aude  (Имай куража да знаеш и да изразяваш своите мисли), първоначално написано от Хораций,  от 1088 г. е мото на Университета в Болоня, след това и на Просвещението на Имануел Кант и други философи от  18-ти „Век на разума“.