Втори дрон със специфично оборудване и универсално устройство за извличане на информация за оперативно-издирвателната дейност и разследването на престъпления бе дарен днес на ОДМВР – Бургас от Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания. Дарението е второ по рода си, след като в началото на месец юни миналата година Бургаската дирекция получи първия си дрон заедно с допълнителна радиометрична термо камера.

Дарението бе подписано от Мартин Шайърс – международния офицер за връзка на Националната агенция подписа и Директорът на ОДМВР – Бургас старши комисар Калоян Калоянов. Г-н Шайърс изрази задоволството си от постигнатите до момента резултати от бургаската полицейска структура, чрез използване на специфичното оборудване, като заяви, че „инвестицията направена на Бургаска територия е с най-голяма възвращаемост”. Според него успехът води до успех и си струва положителните действия да бъдат поощрявани. Убеден е, че благодарение на новата техника ще бъдат постигнати и нови резултати, тъй като дарената техника ще е повече от полезна в пряката полицейска работа по ограничаване на различни по вид криминални деяния.

Старши комисар Калоян Калоянов благодари за направения дарителски жест, като от своя страна връчи на Мартин Шайърс и Диляна Момчилова – представител на UK NATIONAL CRIME AGENCY благодарствени адреси, плакети и символични подаръци, които да им напомнят за ползотворната съвместна дейност. Директорът на ОДМВР – Бургас гарантира, че специално обучените преди време служители от четири структурни звена на ОДМВР – Бургас – отдел „Криминална полиция”, Базовата-научно техническа лаборатория / БНТЛ/ и сектори „Специализираните полицейски сили” и „Специални тактически действия” ще се възползват от новата техника и ще я ползват при разкриване на различни по вид криминални престъпления.