Районен съд – Бургас осъди Милен Ангелов от Велико Търново, искал да започне работа като воден спасител в Бургас. Причина за присъдата от шест месеца условно е, че 30-годишният мъж представил при кандидатстване за работа фалшиво удостоверение.

Всеки воден спасител трябва да притежава книжка от БЧК и заверен талон, за да упражнява професията си. Търновецът обаче решил да измами, представяйки в Бургас фалшиво удостоверение от БЧК-Велико Търново.

Фалшивият спасител е признат за виновен в използване на неистински документ. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен Съд - Бургас.