Експерти на РИОСВ и полицаи установиха незаконно притежание и отглеждане на птици в частен дом в кв. „Победа“ в Бургас, съобщиха от МОСВ. Иззети са 27 птици от вида "Щиглец", 24 от Обикновено конопарче и 24 кафеза, в които са отглеждани птиците.

Екземплярите са от защитени видове по Закона за биологичното разнообразие.

На притежателя е съставен акт за установеното административно нарушение. 

Защитените екземпляри бяха маркирани от орнитолог към Българска академия на науките и освободени в природата в района на Атанасовско езеро.

Източник: https://dariknews.bg/