Близо 90 тона незаконно добита кора от дървото мъждрян задържаха горски служители от Регионална дирекция по горите – Бургас и Югоизточно държавно предприятие, съвместно с РУ Сунгурларе. Нарушението на Закона за горите било разкрито на 1 юни 2023 г. при проверка в пункт за изкупуване на недървесни горски продукти в региона. Проверяващите открили 90 000 кг кори от мъждрян, като собственика е притежавал документ за 3 300 кг. Останалото количество е задържано. Образувано е полицейско дознание.

Кората и листата на мъждряна се изкупуват като ценна суровина във всички пунктове за недървесни горски продукти, но техният добив става само след издадено позволително и платена такса от съответното горско стопанство. Кората се събира рано през пролетта - при започване сокодвижението на растенията, в периода март-май. Кората от мъждрян е изключително ценна суровина в химико-фармацевтичната промишленост. Тя е част и от много отвари в народната медицина.

Ден по-рано горските инспектори от Регионална дирекция по горите - Бургас установили незаконна сеч в землището на с. Факия, общ. Средец. При обход на насаждението, служителите констатират, че има отсечени дървета от бял бор, маркирани с контролна горска марка, които не фигурират в позволителното за сеч. В позволителното за сеч дървесният вид е черен бор. Задържана е наличната технологична дървесина от бял бор в размер на 107.88 куб.м.

Проверките продължават.